Tuffare tag mot trångboddhet

Bor man för många i en lägenhet ryker kontraktet. Så kan det bli när kommunen tar tuffare tag mot trångboddhet och svartkontrakt.

28 november 2017 19:00

Kvartetten välkomnar regeringsbeskedet om reformering av asylsökandes rätt till eget boende, ebo.

I dag har asylsökande rätt att lämna ett av Migrationsverket anvisat boende och bosätta sig i en annan kommun, om de hittar eget boende hos släkt och vänner.

Följden har blivit trångboddhet, ofta i stark koncentration till vissa kommuner, som Norrköping.

Norrköping krävde för ett år sedan en ändring av ebo-lagen. Förändringen ser att ut att bli i linje med det, att man som nyanländ inte ska få flytta till en kommun eller ett område som av staten pekats ut ha en svår situation, utan att ha eget kontrakt, ett godkänt boende.

Parallellt med beskedet att en ändring av ebo-lagen nu är på gång föreslår Kvartetten en utredning som ska kartlägga trångboddhet och undermåliga boendemiljöer och pröva lokala möjligheter till tuffa åtgärder för att komma till rätta med problemen.

– Vi har länge ställt krav på staten, men vi måste också göra mer lokalt för att bekämpa trångboddheten, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Ebo i sig är en god tanke, men när det blir för mycket av det och det blir utnyttjat är det en väldigt utsatt situation man är i, säger Eva-Britt Sjöberg (KD) och talar om ockerhyror och kriminalitet, där man utnyttjar familjers svaga situationer.

– Man blir inhyrd där det redan bor en familj – och det blir ohållbart. Det blir inte värdigt, det blir svårt med integrationen och att läsa sina läxor.

Under förra året kom 1 000 människor genom ebo till Norrköping. I år är det hittills 367.

Kommunen vill att staten ska ta ansvar genom att nyanlända måste bo kvar på anläggningsboende tills man hittar en lägenhet. För staten är det billigare om en familj bor trångbodd i Hageby.

Lokalt vill Kvartetten pröva två vägar, i gränslandet för vad man får göra i lagstiftningen. Den ena är att via hyreslagstiftningen ställa hårdare krav på de hyresgäster som står för kontraktet i lägenheten.

– Det finns kommuner som satt maxtak för antal boende. Bor det fler där blir man av med sitt kontrakt, säger Lars Stjernkvist.

Det andra spåret är att via försörjningsstöd komma åt usla boendeförhållanden.

– Det finns kommuner som ställer krav på att man måste kunna visa upp ett hyreskontrakt.

Förslaget är en utredning till nästa vår, men åtgärdsförslag som kommer fram under tiden ska kunna genomföras omedelbart.

Fakta

Regeringen har aviserat att för de kommuner som har den allra tuffaste situationen ska det vara möjligt att kräva ett godkänt boende för att man som nyanländ ska få flytta dit.

Lokalt vill kommunen utreda möjligheten att säga upp ett hyreskontrakt om det bor för många i lägenheten och att om man söker försörjningsstöd för boende ska man skärpa kraven på att man kan visa upp kontrakt.

Kommunen vill se en större samverkan mellan socialtjänst och fastighetsägare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa