Tuffa sparkrav – men inte i skolan

Ett tufft sparbeting på tre procent i alla nämnder utom utbildningsnämnden. Miljardinvesteringar i nya skolor och LSS-boenden.

20 november 2018 20:00

På grund av det osäkra politiska läget på riksplanet och det osäkra ekonomiska läget presenterade Kvartetten, S, C, KD och L, på tisdagen inte en färdig budget, utan en inriktningsbudget, en preliminär budget, för år 2019 och de tre följande åren.

– I Norrköping har vi försökt att undvika att räkna in pengar som vi inte vet att vi har. Därför är det väldigt svårt att göra en realistisk bedömning av hur utrymmet kommer att se ut nästa år innan vi har en statsbudget, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ska ta ett formellt budgetbeslut i december, där vi ger preliminära besked till nämnderna vad det är som gäller för de närmaste åren, men vi kommer sedan att så fort vi har en regering på plats, så fort vi vet villkoren, komma tillbaka till fullmäktige med en tilläggsbudget, i realiteten den riktiga budgeten, säger Lars Stjernkvist.

Nu handlar det om att ta höjd för ett värsta scenario, säger han, men läget kan ändras.

Skälen till att det blir tufft att få ihop ekonomin de närmaste åren är demografin, allt fler unga och allt fler äldre, underskott i utbildningsnämnden, trots de tillskott skolan fått, och oklarheter kring statsbidrag. Norrköping ser ut att tappa 100 miljoner från staten.

Prioriterat i Kvartettens budget är att fullfölja förbättringen av skolresultaten.

– De effektiviseringskrav, de nedskärningar som vi behöver göra, de ska inte gälla skolan, säger Lars Stjernkvist.

Alla nämnder utom utbildningsnämnden får effektiviseringskrav på sig på tre procent, ett tufft sparbeting som det var länge sedan man såg i kommunen.

– Vi är väl medvetna om att det är en mycket svår uppgift.

Under åren 2019 till 2020 planeras stora investeringar inom skola och omsorg, på totalt 2,5 miljarder kronor, med nya skolor i Dagsberg, Brånnestad, Smedby, Svärtinge, förskolor i Hageby, Skärblacka, Kimstad, Fiskeby och Åby, nio nya LSS-boenden och särskilda boenden i Skarphagen, Fiskeby och Ektorp.

Finansieringen kommer, förutom från sparbeting i nämnderna, av ökad utdelning från Hyresbostäder, som sålt av tillgångar, pengar som ska investeras i nya bostadsområden, samt minskat överskottsmål.

– Vi har kunnat samla i ladorna, nu ska vi använda en del av det.

Särskild anställningsprövning ska införas, och ett utgiftstak för politiska beslut.

Fakta

Den styrande Kvartetten, S, C, L och KD, presenterar för första gången inte en färdig budget, på grund av det osäkra politiska läget på riksplanet och det osäkra ekonomiska läget.

Alla nämnder utom utbildningsnämnden får ett sparbeting på tre procent. Nya besked från staten kan ändra läget.

Till kommunstyrelsen den 3 december ska man precisera siffrorna.

Beslut ska tas i kommunfullmäktige den 17 december.

Ingen höjd skatt, är beskedet från Kvartetten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa