Tuff kritik mot Stjernkvist (S)

Enligt Moderaterna har kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) undanhållit ett beslut där han låtit förre digitaliseringsdirektören Johan Högne skriva under avtal för 15 miljoner kronor. Enligt M var dessutom avtal för 41,5 miljoner kronor redan påskrivna när kommunstyrelsen fattade beslut om dessa.

På måndagen kallade de moderata oppositionsråden Sophia Jarl och Fredrik Björkman till presskonferens. Enligt dem har Stjernkvist i början av mars skrivit under ett beslut som gav Johan Högne rätt att teckna avtal för 15 miljoner kronor för att "snarast kunna tillgodose kommunens behov av adekvata konsulttjänster i verksamheternas digitalisering".

Enligt Sophia Jarl visste "Lars Stjernkvist om problemen kring digitaliseringsdirektören redan i mars när han fattade detta beslut."

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsens ordförande rätt att fatta sådana beslut. Kommunstyrelsen ska dock snarast underrättas om vilka beslut som ordföranden tagit. Detta skedde dock inte, och har inte skett sedan dess. Beslutet finns inte protokollfört någonstans, det är Sophia Jarl som själv letat reda på det.

– Jag har varit i kontakt med tjänstemän i kommunen för att försöka skapa klarhet i vad som verkligen hänt, säger hon.

Något motiv till varför Stjernkvist skulle vilja undanhålla beslutet – om det inte handlar om slarv – vill oppositionsråden inte spekulera i. Att det skadat förtroendet för honom är dock uppenbart, enligt Moderaterna.

– Förtroendefrågor är svartvita. Och i den här frågan har han visat prov på att vi inte kan ha förtroende för honom, säger Sophia Jarl.

Vad vill ni? Ska han avgå?

– Hade det skett i riksdagen hade jag pratat med de andra oppositionspartierna om en misstroendeomröstning. Men nu har vi inte det instrumentet i kommunfullmäktige. Men vi har inget förtroende för Lars Stjernkvist, och jag tycker att alla i alla partier ska gå hem och fundera på om de har det, säger Sophia Jarl.

Utöver detta är Moderaterna även kritiska till hur det gick till när kommunstyrelsen i juni fattade beslut om de 41,5 miljoner kronor som Johan Högne fick rätt att teckna konsultavtal för. Enligt M fick de information om detta i kommunstyrelsen den 10 juni, för att beslut skulle fattas den 18 juni. Beslutet, som "ingen hade någon anledning att ifrågasätta" enligt Moderaterna, var framåtsyftande, det vill säga pengar som Johan Högne skulle kunna skriva under avtal för framöver. Nu, när Sophia Jarl sett avtalen, kan hon konstatera att avtalen var undertecknade redan den 10 juni.

– Vi har trott att alla partier har tillgång till samma information, att ha som underlag för att fatta beslut på. Men så är det inte, säger Jarl.

Hade Moderaterna vetat om de 15 miljoner kronorna när förslaget om att låta Johan Högne underteckna ytterligare avtal för 41,5 miljoner kronor, hade de förmodligen agerat annorlunda.

– Ska vi öka någons delegation, då vill vi först utvärdera vad man gjort tidigare. Hade vi gjort det i juni hade vi förmodligen redan då hittat saker som gjort att vi inte ställt oss bakom de 41,5 miljonerna, säger Sophia Jarl.

Moderaterna är självkritiska till att de som oppositionsparti inte upptäckt detta tidigare. Men menar samtidigt att man inte kunde ha agerat så mycket annorlunda.

– Det finns ett demokratiskt underskott. Visst, vi har ett ansvar att ta reda på saker, men det betyder inte att vi kan granska allt hela tiden. Det måste också finnas en tillit, säger Fredrik Björkman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa