Tre nya präster

I söndags togs tre nya präster, Larz Netz, Eva Williams och Göran Bondesson, emot i Linköpings domkyrka.

21 januari 2019 14:00

Söndagen den 20 januari togs tre nya präster emot i Linköpings domkyrka.

Det skedde vid en mottagningsmässa ledd av biskop Martin Modéus.

De tre nya prästerna är Göran Bondesson, Linköping, Larz Netz, Rimforsa och Ewa Williams, Norrköping.

Eva Williams är sedan tidigare prästvigd i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Göran Bondesson och Larz Netz är sedan tidigare ordinerade pastorer i Svenska Missionsförbundet, nuvarande Equmeniakyrkan.

Eftersom alla tre är ordinerade/vigda skedde ingen prästvigning utan de välkomnades vid en festlig mottagningsmässa i domkyrkan.

Efter söndagens mottagningsmässa kommer de tre prästerna att under ett år tjänstgöra som pastorsadjunkter. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Göran Bondesson ska arbeta i Vist-Vårdnäs pastorat och Larz Netz i Ydre pastorat. Eva Williams ska dela sin tid mellan sjukhuskyrkan i Norrköping och Borgs församling.

Vid sidan av sina arbeten kommer de att komplettera med studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren