Transportstyrelsen, med huvudkontor i Norrköping, har gjort en anmälan till personalansvarsnämnden om en önskan att avskeda en medarbetare. Ärendet handlar om en man som anställdes 2016.  Hösten 2016 kontaktades en sektionschef av en yngre kvinnlig kollega till mannen, hon menade att mannen visat ett icke arbetsrelaterat intresse som inte varit ömsesidigt.

Detta ska enligt anmälan lett till ett samtal med bägge parter 2017 då mannen bad om ursäkt för sitt beteende, detta hjälpte dock inte utan mannen ska ha gjort ytterligare framstötar vilket även andra medarbetare reagerat på. Senare under 2017 skrev mannen på en överenskommelse om att han inte under några omständigheter får ha annat än arbetsrelaterad kontakt med kvinnan.

Efter en ytterligare incident bestäms under hösten 2017 att mannen ska omplaceras efter att kvinnan beskrivit sin situation som ohållbar. Inte långt därefter lämnar kvinnan in en anmälan om sexuella trakasserier men det dröjer inte länge förrän hon får sms av mannen med kommentarer om hennes utseende och förslag på en utekväll.

I början av 2018 arbetsbefrias mannen i avvaktan på utredning och efter att personalansvarsnämnden tagit upp fallet får han också löneavdrag. Kvinnan avslutar i början av 2019 sin anställning men våren 2019 eskalerar det: mannen söker upp kvinnan vid hennes bostad och följer efter henne. Polisen griper mannen som därefter häktas men senare släpps. Åtal väcks för förberedelse till grov våldtäkt men Södertörns tingsrätt friar mannen.

Transportstyrelsen vill alltså nu avskeda mannen eftersom "förtroendet är förbrukat" på grund av de sexuella trakasserierna som är oacceptabla, allt enligt anmälan. Överläggning om avsked har också skett med mannens fackförbund Saco-S/Lärarnas riksförbund. Från arbetsgivarens sida framhålls att processen från mannens sida "präglats av oförståelse för kvinnans situation och arbetsgivarens agerande".

Saco-S/Lärarnas riksförbund motsätter sig avsked. Detta eftersom domen är friande och att kvinnan inte var anställd vid Transportstyrelsen vid tiden för just dessa händelser. Man menar också att det inte ska ha skett några oegentligheter på arbetsplatsen efter att ärendet var uppe i personalansvarsnämnden i början av 2018.

Ärendet ligger nu hos myndighetens personalansvarsnämnd där frågan om avsked ska prövas.