Topp tio på klimatanpassning

Bäst i länet och plats fyra i landet. Det är Norrköping på klimatanpassning.

20 juni 2019 08:00

2018 presenterade regeringen en nationell strategi för klimatanpassning. Den innebär bland annat att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

Klimatförändringarna innebär nämligen stora utmaningar för samhället. Hur stora effekterna blir beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på förmågan att anpassa samhället till dessa förändringar.

– Det är bra att kommunerna får uppdraget att se över risker och sårbarheter. Det gör att klimatanpassningsarbetet förankras i befintliga processer i kommunen och ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt klimatanpassningsarbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kartläggningen 2019 visar att Norrköpings kommun hamnar på plats fyra i hela landet och i topp i Östergötland, när det gäller klimatanpassningsarbetet. Sedan Norrköping började delta i undersökningarna 2016 har kommunen klättrat från 26:e till 4:e plats.

– Vi är både glada och stolta över det fantastiska arbete som bedrivs inom kommunen gällande de här frågorna. Det är många som är med och bidrar i detta, säger kommunalråd Karin Jonsson (C).

Norrköping har bland annat genomfört en kartläggning av kommunens sårbarhet inom översvämningar och värmebölja på verksamhetsnivå och identifierat vilka utmaningar som kommunen står inför.

– Arbetet med de sårbara grupperna är pågående och involverar exempelvis personal från förskolor och äldreboenden. Vårt mål är att vi ska bli bäst i landet för dessa grupper, eftersom de inte kan skydda sig själva, säger Merja Willman, koordinator på kommunstyrelsens kontor.

Flera kommunala bolag, som Hyresbostäder, Nodra och Norrevo, arbetar också med klimatanpassningsfrågor inom sina områden. Sedan 2017 samverkar även Norrköpings kommun med Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings Universitet och SMHI gällande klimatanpassningsarbetet.

– När vi är fler som samverkar och samarbetar med olika bakgrund och kompetens blir också resultatet bättre och mer långsiktigt. Det är otroligt roligt att det gemensamma arbetet som utförts inom det här området ger så bra resultat. Vi ska komma ihåg att klimatanpassning inte är ett statiskt arbete utan en pågående process säger Merja Willman, kommunstyrelsens kontor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa