Mannen erkänner att han har paketerat om tobak från märkta förpackningar med hälsovarning till omärkta påsar för att sedan sälja dessa, men han visste inte att det var olagligt att göra så.

Men tingsrätten anser att mannen, särskilt i egenskap av enskild näringsidkare och försäljare av tobaksvaror flör vilka särskilda regler gäller, måste ha insett att det fanns en risk för att det var otillåtet att packa om tobak och sälja den i omärkta så kallade ziplinepåsar. Genom att ändå göra det utan att förvissa sig om vilka regler som gäller anser rätten att han förhållit sig likgiltig till att han inte hade rätt att göra så.

Mannen döms därför för olovlig tobaksförsäljning till dagsböter.