Det gick inte att nå Reidar Svedahl via telefon under fredagen, istället väljer han att svara skriftligt via sms på de frågor han tror kommer ställas.

– Mina enda kommentarer just nu är att i arbetsordningen för styrelsen som togs av enig styrelse tidigare i år står det tydligt att information till media ges av ordordförande och /eller vd.

Därefter skriver han att han och tf vd, Göran Lindgren har bestämt att nu, innan vi har ett färdigt justerat protokoll inte kommenterar i media då det inte finns några stora eller brådskande ärenden att kommentera.

Reidar Svedahl avslutar sms:et med att tala om att i fall någon annan i styrelsen valt att göra annat än vad gällande arbetsordning säger beklagar han det då han inte kan se att det gynnar bolaget utan i värsta fall tvärtom.

När protokollet kommer att justeras och styrelsen är fri att prata med media vet inte styrelseledamot Mikael Winbladh.

– När det är klart. Men det ska självklart justeras inom närtid, nästa vecka eller så, säger han.