Svartvitt passar inte Sophia Jarl

20 oktober 2019 12:00

Idag söndag avslutas moderaternas partistämma som hålls i Västerås. Jag var där. På stämman som inleddes i torsdags har 12 ombud från Östergötland medverkat.

Lars Ahlm är vice ordförande i det moderata partidistriktet i Östergötland. Han är också ersättare i fullmäktige i Norrköping och i regionen. På stämman har han en plats i det utskott som ska diskutera frågor om "Ekonomi, jobb och företagande." Syftet med utskottens diskussioner är att å ena sidan jämka samman olika åsikter där det är möjligt och att å andra sidan göra det tydligt var ombud och partistyrelse inte är överens.

När partiledaren Ulf Kristersson invigningstalade på torsdagen så talade han om att M ska vara det "ledande regeringspartiet för riktig borgerlig politik under 20-talet."

Lars Ahlm håller med om den inriktningen.

"Vi behöver vidareutveckla vår egen politik. Det kan vi göra nu utan att vara bundna av allianser till andra partier eller av regeringsinnehav", sa Lars Ahlm när vi träffades i myllret utanför själva kongressalen.

Han tycker att det är särskilt viktigt att Moderaterna "inte blundar för klimatet" utan visar att man tar frågan på "största allvar."

"Det behövs nya grepp inför framtiden", sa Lars Ahlm.

Marie Morell är oppositionsråd i region Östergötland och en av moderaternas främsta sjukvårdspolitiker på den nationella nivån. Tillsammans med två andra personer delar hon på uppdraget att sitta ordförande under stämman. Det är uppdrag som hon har haft vid ett par tidigare stämmor.

"Det är roligt att leda förhandlingarna. Nackdelen är man inte vet så mycket om vad som beslutas i sakfrågorna, all koncentration går åt för att hålla ordning på alla yrkanden och förslag och talartider, repliker och på att få till voteringarna på rätt sätt", berättade Marie Morell. Hon har dock hunnit med att delta i "Välfärdsutskottets" förhandlingar.

"Minst 80 procent av diskussionerna u utskottet handlar om sjukvårdsfrågor", sa Marie Morell.

Utanför kongresshallen stötte jag ihop med en veteran bland ombuden. Beatrice Ask har varit statsråd och riksdagsledamot och stämmoombud vid många tillfällen. Vid årets stämma ska hon lämna platsen i partistyrelsen och lägga kraften på uppdraget som försvarspolitisk talesperson. "Stämmorna är kärnan i politiken tycker jag. Det tröttnar jag aldrig på", sa Beatrice Ask. Medan pressträffarna kom och gick i journalisternas arbetsrum satt Norrköpings oppositionsråd och ombudet Sophia Jarl i kongressalen och deltog i förhandlingarna. Hon var också ledamot i utskottet med ansvar för migration/integration.

"Vi hade mycket bra och breda diskussioner om bland annat det som kallas Ebo; asylsökandes frihet att ordna eget boende istället för att bo på statliga förläggningar. Frågan är inte svartvit. Jag är för att begränsa Ebo om det leder till förslumning och ökad segregation. För den sakens skull tror jag inte på att alla ska anvisas till statliga anläggningar. Det kan bli både dyrare och sämre", sa Sophia Jarl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson text & foto