Svårt för företag hitta arbetskraft

Östergötland har den starkaste småföretagskonjunkturen i landet. Samtidigt råder arbetskraftsbrist.

12 juni 2019 16:00

Den vikande trenden bland småföretagen i Östergötland i fjol har brutits och länet har den starkaste konjunkturen i landet.

Både tillväxten i omsättning och orderingång har ökat de senaste tolv månaderna.

Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn för Östergötland har gått från fjärde starkaste i landet i fjol till att ligga i topp i år.

Samtidigt är det många företag som tvingas tacka nej till order. Främsta orsaken är att man har mer att göra än man hinner med. Näst vanligaste svaret är arbetskraftsbrist.

– Småföretagsbarometern visar att Östergötland ligger i topp jämfört med övriga landet både i ökad omsättning och orderingång. Även sysselsättningen i Östergötland har bra ökningstakt men inte i samma utsträckning, säger Camilla Karlsson, företagschef, och Andreas Hjalmarsson, kontorschef, båda vid Swedbank i Norrköping.

– Resultatet av undersökningen speglar precis det vi ser på vår lokala marknad i både Norrköping och länet som helhet: att många av våra kunder har en hög tillväxt och stor vilja att investera. Den största utmaningen för fortsatt expansion är kapacitetsbrist, våra kunder upplever att det är mycket svårt att hitta rätt kompetens att anställa.

Även tuff konkurrens, höga arbetskraftskostnader och lagar och myndighetsregler upplevs som hinder för länets företagare.

Enligt Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland, råder det brist på arbetskraft över hela linjen, inom handel, industri, turistnäring och tjänstemannasektorn. Konkurrensen med Stockholm drar också upp lönenivån. Många pendlar till huvudstaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren