Svårt få tacka nej till patienter

Alla som bor i Östergötland måste vara listade på en vårdcentral – och vårdcentralerna får inte tacka nej till att lista folk. Vill en vårdcentral införa ”listningsstopp” är det upp till region Östergötland att besluta.

24 mars 2019 14:00

Att patientsäkerheten kunde riskeras, på grund av får små lokaler och för få personal, var en av anledningarna till att Åby ansökte om listningsstopp. Och faktiskt så är det ett av de kriterier som kan göra att regionen helt lagligt kan bevilja ett stopp. Det säger Lars Kolmodin, som är handläggare på Sveriges kommuner och landsting.

– Lagstiftning står mot lagstiftning, införandet av LOV sker i syftet att stärka individens ställning och ger individen rätt att välja utförare utan begränsningar. Men annan lagstiftning reglerar arbetsgivarens ansvar för till exempel patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessa lagar är tvingande och regionerna kan därför medge avsteg från individens rätt att utan begränsning välja utförare och godkänna tillfälliga listningsstopp under perioden det tar för utföraren att åtgärda uppkomna brister i utförarens verksamhet, säger han.

Situationer likt den som Åby vårdcentral är i, är inget unikt, menar Lars Kolmodin.

– En del blir så populära att de måste nyanställa, bygga ut eller skaffa andra lokaler och utrustning. Men det var de här principerna politikerna eftersträvade, att stärka patienternas rätt att välja själva. Aktörerna som etablerar sig vet om förutsättningarna: de som har en god kvalitet får flera kunder och de som inte har det får färre eller inga.

Är det här ett bra system då – när det finns populära vårdcentraler som går på knäna och inte kan upprätthålla den goda vård de vill?

– Det finns en statlig utredning där man tittar om den befintliga lagstiftningen ger de bästa förutsättningarna för behovsstyrd vård. Olika undersökningar har indikerat att det kanske inte alltid är de individer med störst behov som gynnas av den här valfriheten. Men om det blir några förändringar är det ingen som vet än, säger Lars Kolmodin.

Torbjörn Holmqvist (S) är ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden. Hans uppfattning är att det fria vårdvalet fungerar relativt väl i Östergötland.

– Vi har 43 vårdcentraler och det är inte många som signalerar om något listningsstopp.

När det gäller möjligheten till tillfälliga listningsstopp, är det något som utreds från fall till fall.

– Vid vissa situationer kan man införa listningsstopp, men generellt sett är vi restriktiva med det. Vårvalet i sig gör det ju möjligt att lista sig var man vill, då blir ju ett listningsstopp motsägelsefullt, säger Torbjörn Holmqvist.

Det man ser över i länet just nu är möjligheten att kunna gå till en vårdcentral som man inte är listad på och få vård. Exempelvis om man jobbar i en stad och bor i en annan.

– Som det är i dag är detta inte möjligt. I dag måste man gå till den vårdcentral som man är listad på och det tittar vi på just nu, säger Torbjörn Holmqvist.

Olika regioner i Sverige gör på olika sätt när det gäller denna fråga. I vissa regioner kan man redan i dag besöka en annan vårdcentral än den man är listad på, medan andra har det som i vårt län.

– Patientlagstiftningen gör det möjligt att göra på detta sätt. Men det måste vi titta på lite mer, säger Torbjörn Holmqvist.

När kan beslut fattas?

– Det vet jag inte i dagsläget.

Fria vårdvalet

Under 90- och 00-talet gjordes flera reformer i syfte att stärka patienternas rätt att välja vårdcentral.

2015 förstärktes patientens rätt ytterligare till att ha har rätt att söka öppenvård i hela Sverige.

Under åren har flera populära vårdcentraler vittnat om att de har svårt att hålla uppe patientsäkerheten, då många valt att lista sig hos dem. Detta har gjort att flera vårdcentraler sökt om ett listningsstopp, vilket regionerna ibland gått med på och ibland inte.

Just nu genomförs en statlig utredning där man tittar om den befintliga lagstiftningen ger de bästa förutsättningarna för behovsstyrd vård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa