Stort lyft för Klingsborg

Den riktade insats som gjorts mot Klingsborgsskolan har gett resultat visar den senaste skolstatistiken. Däremot tappar flera andra skolor när det gäller behörighet till gymnasiet.

17 juni 2019 19:00

Norrköpings kommun presenterade i går de preliminära resultaten i årskurs nio i de kommunala skolorna.

De visar bland annat att meritvärdets genomsnitt har ökat, från 213 i fjol till 218 i år, och att likvärdigheten har förbättrats.

– Det är glädjande att den trend vi såg förra året håller i sig, att resultaten går åt rätt håll och att det arbete som vi gjort väldigt systematiskt över de tre senaste åren börjar sätta sig, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

När det gäller behörigheten till gymnasiet så ligger den kvar på samma nivå som i fjol – 77 procent.

Klingsborgsskolan har gjort stora framsteg och nästan fördubblat andelen behöriga elever, men sex av kommunens elva högstadieskolor har backat.

De största tappen har Ektorpsskolan, Borgsmoskolan och Djäkneparksskolan gjort.

–  Jag hade önskat att behörigheten hade gått upp, självklart, men jag ser samtidigt att vi minskat spridningen och på så sätt ökat likvärdigheten. Att det rör på sig mellan olika enheter från år till år, så är det och så kommer det fortsätta vara, säger Lindén.

Sophia Jarl (M), oppositionsråd, tycker det är oroväckande att flera skolor tappar när det gäller gymnasiebehörighet.

– För Norrköping är den viktigaste parametern när man tittar elevresultaten hur många som kommer in på gymnasiet, för det är det enda sättet vi har att komma åt arbetslösheten, att elever går på gymnasiet. Nu är det sex av elva skolor som tappar och de skolor som visade positiva tendenser i fjol har tappat i år. När det gäller meritvärdet så handlar det om minimala förbättringar. De är så små så jag tycker inte ens att man kan kalla det en tendens, säger Jarl.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 ligger ungefär på samma nivå som i fjol. Då var det 68 procent, i år är det 69 procent.

Norrköping har de senaste åren legat under rikssnittet när det gäller skolresultat bland niondeklassare och det finns alltjämt ett stort arbete kvar att göra med att förbättra resultaten.

Långsiktighet är a och o menar Kikki Liljeblad (S) ordförande i utbildningsnämnden.

– Det som vi ser ger resultat är att hålla i, hålla ut och inte kasta saker överbord redan efter ett år. Att verkligen gå in i undervisningen och titta på vad det är som gör att man lyckas och hur man kan skruva på olika delar, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Jonsson