Stort jobb med VA-nätet

Ett stort och kostsamt arbete väntar när det gäller att höja standarden på VA-nätet framöver. Från och med 2019 räknar man med en årlig kostnad på 100 miljoner kronor för detta vilket kommer att leda till höjda taxor.

30 oktober 2018 17:00

Vatten och avlopp är långsiktig infrastruktur som dessutom ofta är nedgrävd och därför dyr att byta ut och reparera. Nu har det kommunala bolaget Nodra (förut Norrköping Vatten och Avfall) konstaterat att det finns stora underhållsbehov av ledningsnätet i Norrköpings kommun (som är cirka 300 mil långt!) – dessutom arbetar man efter en plan för att bygga ut det kommunala VA-nätet i ytterområdena med målet att minska utsläppen i sjöar och vattendrag.

– Det pågår ju arbeten hela tiden men när det gäller ledningsnätet så lägger vi nu en förnyelseplan där vi ska ta fram kunskap så vi byter rätt ledningar i rätt tid, säger Michael Botvidsson, VA-chef på Nodra.

I arbetet med att kartlägga var ledningsnätet är som mest sårbart och där behoven av byte är som störst tar man till ett antal åtgärder.

– Vi filmar inne i ledningar, i vissa fall tar vi betongprover och vi kontrollerar skicket när vi gräver, när vi gör åtgärder som att spola rent noterar vi hur ofta vi är tvungna att göra det. När det gäller vattennätet så är vårt mål att ha åtminstone en mätare på 5000 hushåll, på det viset kan vi snabbare se när vattenförbrukningen avviker från det normala och då troligen läcker, berättar Michael Botvidsson som beskriver de kunskaper man hittills fått som ”en erfarenhetsbank som heter duga”.

Men det är en kostsam insats som väntar de närmaste åren.

– Ja, det är ett stort och långvarigt arbete, historiskt har kostnaden för ledningsåtgärder legat på 20-40 miljoner kronor per år men nu begär vi av styrelsen att från 2019 kunna lägga 100 miljoner per år för de här åtgärderna så det är mer än en fördubbling, säger Michael Botvidsson som betonar att beslut inte är fattat i den frågan ännu.

– Som ett exempel på hur kostsamma de här åtgärderna är kan jag nämna att i Norrköpings stadsmiljö har vi fem mil med ledningar som tar både spillvatten och dagvatten vilket vi vill bygga bort så inte belastningen blir för stor på reningsverken. Att byta dessa fem mil kostar i storleksordningen 500 miljoner till en miljard kronor.

Det här kommer att leda till höjda VA-taxor framöver för invånarna i kommunen.

– Ja, det är svårt att säga exakt hur mycket eftersom det beror på hur bra vi blir på det här men vi tror det rör sig om en sexprocentig höjning per år framöver, sedan får vi se hur det går i vårt arbete, bedömer Michael Botvidsson.

– Det här är ju ett arbete som nästan aldrig blir klart.

Avgiftshöjningar

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp i Norrköping kommer med start den 1 januari 2019, att höjas med 6 procent.

Höjningen innebär för en genomsnittsvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och är ansluten till vatten och spillvatten att den årliga avgiften höjs från 5 171 kronor till 5 480 kronor, det vill säga 309 kronor per år.

För en kund med en genomsnittlig villa som även är ansluten till dagvatten (Dagvatten total) höjs den årliga avgiften från 5 671 kronor till 6 010 kronor, vilket innebär det en höjning med 339 kronor per år.

Källa: Nodra

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa