Stora planer för Matteus kyrka

Svenska kyrkan i Norrköping har stora planer för Matteus kyrka: en tillbyggnad med samlingssal och restaurering av kyrkan.

21 november 2017 17:00

S:t Olofs församling är i behov av moderna församlingslokaler i anslutning till Matteus kyrka i Folkparken, vid dop och begravningar.

Sedan försäljningen av Matteusgården 2016 till IOGT har man tillfälligt hyrt in sig i en lokal på Plankgatan. Matteusgården var för stor, för dyr i drift och låg för långt från kyrkan.

I samband med försäljningen tillsattes en utredning för att titta på alternativ för ersättningslokaler. Nu lämnar Svenska kyrkan in en ansökan om bygglov för att göra en tillbyggnad i anslutning till Matteus kyrka.

– Det är en helt separat byggnad som dockas mot kyrkan med två gångar, säger fastighetschef Kerstin Holmberg.

Det blir inte så att man bygger för kyrkan, säger hon. Den låga tillbyggnaden på 470 kvadratmeter gömmer sig på den södra sidan, där parkeringsplatserna är i dag. Fortfarande ska man kunna uppleva siluetten av stans högsta kyrka.

Tillbyggnaden kommer att ansluta med två glasade pelargångar mot kyrkofasaden, något som kallas korsgång. I mitten blir det en liten innergård, en klosterträdgård.

Den här lösningen har man kommit fram till efter att tillsammans med länsstyrelsens kyrkoantikvariska expertis gått igenom olika alternativ. En invändig ombyggnad, att ta en del av kyrkan till samlingslokal, har avfärdats efter utredning.

– Kyrkan är av nationellt riksintresse.

Matteus kyrka, ritad av Helgo Zettervall på 1880-talet, och färdigställd 1892, är en av landets mest välbevarade nygotiska kyrkor.

Enligt Kerstin Holmberg har också stadsarkitekten och stadsantikvarien tyckt att en tillbyggnad som är reversibel, som går att ta bort om man längre fram skulle vilja det, är den bästa lösningen.

I tillbyggnaden planeras en samlingssal för 100 personer, ett mindre rum för 20 personer och cateringkök.

Arkitektskissen är utförd av Mats Fredriksson och Felix Freudenthal Lotz vid Fredriksson arkitektkontor AB. Planerad byggstart är 2019. Kyrkan kommer inte att behöva vara stängd under tiden tillbyggnaden sker. Tillbyggnaden byggs i material som också återfinns i kyrkan: tegel, cement, glas och koppar.

I samband med tillbyggnaden planeras även för en invändig restaurering av kyrkan: åtgärdande av fuktproblem, återskapande av dekormåleri, framtagande av de på 1920-talet igensatta västfönstren, och så ska hundra års sot i taket bort.

Fakta

Tillbyggnaden ska byggas 2019. År 2020 ska kyrkan renoveras invändigt.

Hela projektet, tillbyggnad och renovering, kostar totalt cirka 45 miljoner kronor.

Tillbyggnaden står för hälften av kostnaden, cirka 23 miljoner. En grundplåt till den är de 19,8 miljoner Svenska kyrkan fick in på försäljningen av Matteusgården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa