Stor ökning av nybyggda bostäder

Antalet nybyggda bostäder i Östergötland ökade rejält under 2019 jämfört med året innan. Det visar preliminära siffror från SCB.

Det är bostadsutvecklaren Obos som har sammanställt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån och de visar att antalet nybyggda bostäder i länet ökade med 41 procent under 2019 jämfört med 2018.

Under 2019 påbörjades byggandet av 2 395 nya bostäder i Östergötland, jämfört med 1 703 bostäder under 2018.

Faktum är att Östergötland var det län i landet där byggtakten ökade allra mest.

Statistiken visar att det var byggandet av flerbostadshus som ökade markant, från 1 194 till 1 891 medan nybyggnationen av småhus låg kvar på ungefär samma nivå.

I landet som helhet minskade bostadsbyggandet med sju procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa