Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen, säger att för det första var det inte tänkt att iCreate Dreams skulle få den miljon som finns i kommunstyrelsens budget.

– iCreate var ett treårigt projekt. Utgångspunkten var att det skulle pågå i tre år, och sedan ska det leva vidare, utvecklas eller förändras utan kommunens stöd, säger Lars Stjernkvist.

– Sedan är det så att det skulle vara konstigt om kommunstyrelsen förde till en miljon till den nämnd som redan har fått ett rejält tillskott.

Det mot en bakgrund att andra nämnder fått kraftiga sparbeting.

– Vi har inte tagit bort budgetposten, och skälet till det är att vi ser även framöver att det finns ett stort behov av förebyggande insatser, trygghetsskapande insatser, brottsbekämpande insatser, säger Lars Stjernkvist.

Varje nämnd måste få bestämma hur de vill fördela pengar, säger Stjernkvist.

– Om jag har förstått rätt kommer det drogförebyggande arbetet att vara kvar, men man vill att resurserna ska finnas ute på skolorna. Totalt sett sker det en förstärkning av det drogförebyggande arbetet, därför att elevhälsan förstärks.

Det är ju inte så att hela Moas budget försvinner, utan det är det tillskott som utbildningsnämnden bidragit med, påpekar Stjernkvist.

– Det jag tycker att vi ska göra från kommunledningens sida är att försäkra oss om att socialnämnden och utbildningsnämnden har en bra dialog, så att man är överens om hur man ska bedriva det drogförebyggande arbetet, och vad jag förstår pågår den dialogen och diskussionen, säger Lars Stjernkvist.