Stjernkvist: Jag är oroad

På Socialdemokraternas partihögkvarter i Stockholm vill man inte svara på frågan om hur vanligt eller ovanligt det är att medlemmar ombeds gå ur partiet.

28 januari 2015 13:00

Partisekreterare Carin Jämtin vill inte ta i frågan utan hänvisar till sin pressekreterare Sam Assadi som i sin tur hänvisar till Olle Vikmång. Och enligt honom är det en unik händelse.

Men enligt Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, har det hänt tidigare.

– På nationell nivå har det förekommit, men det är inte vanligt. Det här med Robert Höglund är unikt och tragiskt.

Stjernkvist känner Höglund mycket väl, men menar att det i det här fallet är styrelsen som fört resonemanget.

– Det som skrämmer mig är att det finns en risk för att det sker en normalisering av fördomsfulla åsikter om de får stå oemotsagda. Jag är rädd för att man börjar se dem som oförargliga.

Stjernkvist har inte hört någon i sitt parti som försvarat Robert Höglunds åsikter, däremot röster som varit upprörda över hur han har behandlats.

– Det är bra att debatten kommit upp, vi måste tåla att vädra sådana åsikter, men debatten måste föras sakligt och vi kan inte gå värderingar till mötes som inte följer de mänskliga rättigheter som socialdemokraterna står för, säger Lars Stjernkvist.

Är Robert Höglund välkommen tillbaka i partiet?

– Jag har inte fört några samtal med Robert Höglund, men man måste få ta tillbaka saker man uttryckt efter att man fått en djupare förståelse, men det är bara styrelsen som kan svara på den frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -