Stjernkvist blev överkörd

30 september 2019 20:37

Läktarna var välfyllda när fullmäktigemötet i Norrköping drog igång på måndagseftermiddagen. En som följde mötet från sidan var Landsbygdspartiets ledare Stefan Torssell som kom resande från Gamleby där han bor. Landsbygdspartiet har nyligen genomfört en spektakulär värvning av fyra fullmäktigepolitiker från SD i Norrköping. En av de som bytt parti är SD: s oppositionsråd Sandra Karlsson som även tar med sig sina uppdrag och arvoden över till det nya partiet. Hon ämnar således fortsätta som oppositionsråd fast utan fullmäktigeparti.

Förhandsintresset riktades främst mot två motioner där SD dels vill ha ett förbud mot böneutrop och dels vill införa tillståndsplikt för den som vill tigga i Norrköping. Utgången var given; båda motionerna skulle komma att avslås stort. I Norrköping finns ingen muslimsk församling som har anmält att de vill använda sig av böneutrop från sina moskéer.

Tiggeritillstånd är det väl knappast något parti i Norrköping som vill ha längre. SD: s politik på riksplanet är tiggeriförbud och Socialdemokraterna som tidigare varit och nosat på tillståndslinjen har nu bytt fot.

Debatten om böneutrop blev likafullt lång, småhetsig och förvirrad som det lätt blir när ovana politiker ska förhålla sig till frågor om religion och religionsfrihet.

Gruppledaren för SD Darko Mamkovic startade debatten om böneutrop. Han menade att de ledamöter som avsåg att rösta med den styrande Kvartettens avslagsförslag på SD: s förbudskrav inte förstod "allvaret och konsekvenserna" med ett sådant beslut. För SD är det definitivt en viktig fråga. Böneutropen i politiken är laddade med starka invandringspolitiska signalvärden som SD gärna använder sig av.

På andra sidan i invandringspolitikens stridsterräng finns politiker som Christian Widlund (C) och Ola Hedin (L). De båda gav sig också friskt in i debatten med mycket liberala argument.

Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) och Pär Österlund (M) som är präst till vardags stod upp som debattens ledfyrar i kraft av sina kunskaper och religiösa/politiska mognadsgrader. De var inte överens i sakfrågan. Sjöberg argumenterade med begripliga ord för ett nej till böneutrop medan Österlund - även han med begripliga ord - valde smitvägen att hänvisa till staten. Roligast och mest jordnära var som så ofta Karin Jonsson (C). Hon framhöll att ljudnivån på ett eventuellt böneutrop var det som kan och bör prövas av kommunen. Enligt vad hon hört från de få svenska städer där böneutrop praktiseras så är ljudet jämförbart med surret från en "diskmaskin" och därför inte så mycket att oroa sig för!

SD: s motion avslogs med stor majoritet. Men gruppledaren Darko Mamkovic sörjde nog inte det.

Efter böneutrop och kaffepaus var det dags för politikerna i fullmäktige att besluta om SD: s motion om att införa "Tillståndsplikt för tiggeri." I förslaget som lämnades in 2018 pläderas för att kommunen borde följa Eskilstuna kommun i spåren och införa tillståndskrav för tiggeri. (Under debatten yrkade SD även om att ett tiggeriförbud enligt "Katrineholmsmodellen" borde införas i Norrköping.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) var tidigare i år inne på att införa just ett tillståndskrav. Partiet sa dock nej och det muttrades även i de små liberala partierna i Kvartetten. På måndagskvällens möte lanserade därför Stjernkvist ett nytt förslag från Kvartetten där kommunförvaltningen ges i uppdrag att följa "olika modeller" ute i kommunerna för att på så sätt hitta bra metoder att "hjälpa" människor och "sätta press" på deras hemländer.

Fullmäktige beslutade - efter en debatt där få av talarna befann sig på samma planet - att ställa sig bakom förslaget om att avslå motionen från SD.

Sophia Jarl, gruppledare för Moderaterna och Lars Stjernkvist hade några intressanta meningsutväxlingar mot slutet av tiggeridebatten. Jarl frågade retoriskt vad Stjernkvist själv tyckte om sin styrning i tiggerifrågan där han på "måndagen ville yrka bifall till SD: s motion om tillståndsplikt, på onsdagen ansåg att kravet redan var tillgodosett och inte behövde bifallas för att på fredagen yrka avslag på motionen?"

Lars Stjernkvist svarade genom att "erkänna" en sak: "Jag styr inte ensam i Norrköpings kommun. Jag styr tillsammans med mitt eget parti och med tre andra partier. Jag har blivit överkörd i den här frågan. Och det kan jag leva med när det sker med goda argument som har sin plats i den här svåra frågan som jag är mycket ödmjuk inför", sa Lars Stjernkvist.

Hur som helst. Motionen från SD avslogs stort. Stjernkvist tilläggsförslag om att "hjälpa och att sätta press" fick stöd av 54 röster och blev således antaget.

Politik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa