Statsbidrag till undersökning

Kommunen och länsstyrelsen får 3,8 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att kunna undersöka gasverkstomten i Inre hamnen.

5 november 2015 11:27

Naturvårdsverket har beviljat länsstyrelsen och Norrköpings kommun 2 873 000 kronor för 2015, samt 926 500 kronor för 2016, för undersökningar i området.

Resultaten från undersökningarna ska visa hur man sedan kan sanera området och ge underlag till en ansökan om statsbidrag för att finansiera åtgärderna.

– Syftet med utredningarna är att få en tydligare bild av mängden föroreningar, på var de finns och hur djupt de ligger. Det ska också göras mätningar för att hitta nedgrävd utrustning från gasverkstiden, säger Elisabeth Omsäter, handläggare vid länsstyrelsen i Östergötland.

– Vi kommer även att genomföra tester för att se om föroreningarna och marken är lämplig för biologisk nedbrytning

Gasverkstomten på cirka 30 000 kvadratmeter ligger på tredje plats på prioriteringslistan över förorenade områden i länet. Föroreningarna orsakades av de gasverk som fanns på platsen mellan åren 1851-1988.

Föroreningarna består av höga halter arsenik, bly, cyanid och bensen och finns grundvattnet och jorden, både ytligt i jorden och ner till cirka fem meters djup.

Norrköpings kommun planerar att omvandla Inre hamnen, där gasverkstomten ingår, till bostadsområde. Men tomten är så förorenad att åtgärder måste vidtas oavsett framtida byggplaner.

– Vi bidrar samtidigt till att skydda Motala ström och Östersjön från gifter, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

2 000 Norrköpingsbor kommer att bo i den nya stadsdelen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!