Söker goda människor

Nu söker kommunen fler som vill ta på sig arvoderade frivilliguppdrag.

24 maj 2019 17:00

Det finns många i Norrköping som behöver stöd och hjälp i vardagen. Redan idag är invånare engagerade i olika frivilliguppdrag.

Under lördagen genomförs en kampanj för att hitta ännu fler goda människor i Norrköping.

Tre kontor – socialkontoret, kommunstyrelsens kontor och vård- och omsorgskontoret – har gått ihop i en gemensam kampanj för att rekrytera till arvoderade frivilliguppdrag.

Tillsammans vill de uppmuntra invånare i kommunen till att ta ett uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, kontaktperson LSS, stödfamilj, god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare.

– För att lyfta kommunens arvoderade frivilliga uppdrag gör vi nu en kraftsamling i en gemensam rekryteringskampanj. Det gör vi för dem som behöver stöd, men också för dem som vill ge stöd till en annan människa. På det här sättet ökar våra möjligheter att matcha den lämpligaste personen till varje uppdrag, säger Ewa Gouranius, verksamhetschef på överförmyndarenheten.

– Tillsammans blir vi både tydligare och starkare – att vi inom tre olika verksamheter går ihop i en gemensam aktivitet gör att kommuninvånarna får en samlad bild av de arvoderade uppdrag som finns inom Norrköpings kommun. Samtidigt får vi möjlighet att lyfta allt det fina med att finnas där för en medmänniska, säger Peter Warma, områdeschef verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Representanter från de tre kontoren samt olika uppdragstagare finns tillgängliga vid en uppställd spårvagn på Söder Tull den 25 maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren