Sommarens stora skogsbränder i Dalarna Gävleborg och Jämtland slet hårt på de lokala räddningstjänsternas personal vilket gjorde att man kallade på förstärkning från olika delar av Sverige. Även Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) fick kallelsen och ett antal personal deltog också från slutet av juli i släckningsinsatser på olika håll där det fanns behov.

De här insatserna var förstås förenade med stora kostnader och nu har RTÖG lämnat in ett yrkande på ersättning för bland annat personal- och fordonskostnader till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det sammanlagda beloppet uppgår till 5 825 630 kronor.

Vad ersättningen slutligen landar på är inte helt klart i dagsläget: i brevkorrespondensen mellan RTÖG och MSB framgår att den senare myndigheten vill ha preciseringar om vissa detaljer men också fakturakopior av fakturor i samband med övriga utgifter. Bland annat har MSB begärt ett klargörande om att de anställda med månadslön står upptagna på kvalificerad övertid. Detta besvaras från RTÖG:s sida med att man satt in ledig personal och att de enligt avtal då ska ersättas med kvalificerad övertid.

Artikelbild

| Man tog hjälp från Polen och Tyskland.

Efter dessa svar kvarstår enligt MSB frågan om den begärda schablonersättningen för fordon som man istället vill ersätta enligt milersättning – därför vill man ha en uppskattning för antalet mil fordonen gått. RTÖG kommer också att göra en sådan men tillägger i sitt svar att man gärna vill veta var i förutsättningarna det framgår att det är milersättning som ska gälla.