Upprört twitterbråk om rasism

Det har blossat upp en fejd på twitter mellan Staffan Danielsson (C) och Linda Snecker (V), båda riksdagsledamöter från länet.

12 augusti 2015 10:07

Allt började med att Staffan Danielsson svarade på en debattartikel i Dagens Samhälle där en läkare menade att det är svårt att bedöma ett barns ålder genom röntgen. En metod som används inte bara i Sverige, utan i flera länder inom EU, för att bestämma asylsökande barns ålder. Flera läkare i Sverige vägrar nu att genomföra dessa tester för att fastställa barnens ålder.

Danielsson lyfter i sin debattartikel upp flera uppgifter om hur många ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige, om Sveriges generösa regler för asyl och att Sverige "litar" på personer som säger att de är under 18 år och därmed får "förmånligare asylprövning samt betydligt större resurser".

Artikeln fick snart en replik av Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms universitet. Hon ifrågasatte flera av Danielssons påståenden. Denna replik tweetade sedan Linda Snecker ut och diskussionen tog fart.

– Han blev visst riktigt upprörd. Men det är inte första gången han blir upprörd på mig, säger Linda Snecker.

Du kallade honom "Rasistcenterns Staffan Danielsson". Är det ok tycker du?

– Vad jag skulle skrivit är "främlingsfientlig mytbildare". Men det får man inte plats med i en tweet. Problemet är att han skapar en pseudo-debatt om vad jag kallar honom. Det är inte det det handlar om, utan om att han sprider lögner och mytbildning om ensamkommande flyktingbarn. Som om alla skulle komma hit och ljuga om sin ålder.

Behöver den här frågan lyftas? Hur ska den hanteras?

– Alla som behöver skydd i Sverige, oavsett om man är barn eller vuxen, ska få det. Det har EU fastställt. Danielsson pratar i mytbildning, att barn och vuxna kommer hit i syfte att ljuga. Det är oerhört allvarligt. De som behöver skydd i Sverige ska få det.

Läkare vill inte använda den metoden som Sverige bestämt. Hur ska man göra då?

– Det är inte mitt område att uttala mig om, men jag litar på rättsexperterna i den här frågan.

Staffan Danielsson är djupt upprörd över att bli kallad rasist av en riksdagskollega.

– Jag är så långt från rasist man kan komma. Jag är en varm människa som tycker att vi ska ha en generös asylpolitik i världsklass.

– Det jag har gjort är att diskutera att Sveriges asylregler har kommit för långt före övriga EU-länders. Vi tar emot väldigt många flyktingar jämfört med andra EU-länder och det blir problem när man inte klarar av det, säger han.

Med "klarar av det" menar Danielsson saker som integration, boende och jobb.

– Därför behöver vi bland annat diskutera anhöriginvandringsregler och de dåliga ålderskontrollerna av ensamkommande.

Staffan Danielsson menar att Linda Snecker använder sig av härskartekniker och har kontaktat såväl talmannen som Jonas Sjöstedt (V) för att påverka henne att be om ursäkt.

– Gör hon det glömmer vi det här och går vidare. Men annars får jag se om jag anmäler det. Jag anser att det här är ett djupt kränkande förtal, det värsta förtal man kan göra av en kollega i riksdagen.

– Ska vi ha ett sådant här samtalsklimat i sociala medier? Då flyttar det snart in i kammaren, säger han.

Linda Snecker har dock ingen tanke på att be om ursäkt.

– Jag tycker att Danielsson allvarligt ska fundera vad han skriver i sina debattartiklar. Det är otroligt allvarligt att komma med den här mytbildningen, säger hon.

– Jag har bjudit in Danielsson till mig på kaffe i Norrköping. Så kan vi diskutera, säger Linda Snecker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson