Sms-livräddare i länet

Sms-livräddare, ett förslag från M och KD, införs nu i Region Östergötland.

11 juni 2019 11:15

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa sms-livräddare i Region Östergötland.

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog det redan 2016, ett förslag som regionfullmäktige senare samma år biföll, Nu blir förslaget verklighet.

– Jag har följt projektet sedan idéstadiet för cirka tio år sedan och det är därför extra roligt att det äntligen blir verklighet, säger Per Jameson (M).

Utvärdering från Stockholm, som använt sms-livräddare sedan 2015, visar att HLR-utbildade lekmän, som via sms kallas till hjärtstopp, kom till platsen före ambulansen i 26 procent av fallen.

– Vid ett akut hjärtstopp är varje minut viktig och kan betyda skillnaden mellan liv och död, säger Lena Käcker Johansson (KD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren