Slöja den nya tidens hårda politik?

25 mars 2019 21:00

Jag kom lite sent till måndagskvällens sammanträde med fullmäktigepolitikerna. Till min förvåning var dörren in till Rosens möteslokaler låst. Efter lite knackande och bankande på glasdörren så blev jag insläppt. Någon hade glömt att det var ett fullmäktigemöte och därför låst dörren klockan fem precis som vilken annan arbetsdag som vanligt.

Turligt nog var Folkbladetkollegan Carolina Nilsson på plats just detta möte och kunde berätta om att de fyra partierna i Kvartetten med stöd av Sverigedemokraterna fick igenom sitt förslag om att upphandla ordningsvakttjänster för sju miljoner kronor. Vakterna ska öka tryggheten för medborgarna. Ingen var väl emot egentligen. Men vänstern invände mot risken för ökad privatisering medan Moderaterna såg risker för ökad kommunalisering. Miljöpartiet tyckte som Moderaterna (tror jag).

Nu blev det hur som helst som Stjernkvist ville.

Det var en hel del heta skärmytslingar under mötet. Där det tände till var det värderingar och grader av trångsynthet som stod i centrum snarare än hårda kommunala bråk om pengar, byggen eller uppdrag. Eller kanske är det så att vi lever i en tid där slöjor på barn och eventuella återvändare från IS-terrorn är de nya hårda kommunpolitiska frågorna? Så kan det vara.

Kvällens huvudnummer stod moderaterna Sophia Jarl och Sylvia Nilsson för. De hade ställt frågor om det var rätt av kommunen att använda bilder av unga flickor klädda i slöja i sitt marknadsföringsmaterial med tanke på att det eventuellt kunde skicka signaler om att Norrköpings kommun inte tar frågor om hedersförtryck på riktigt? Slöjan fungerade som en magnet och drog talare från alla partier till talarstolen.

Frågor av det här slaget har sprängkraft. Debatten blir lätt väldigt spretig och flerdimensionell. Till viss del handlar det om rastande av käpphästar i form av ideologiska positioner i invandringsfrågorna i stort. Vilket tydligt framträdde i fullmäktigedebatten. Liberaler som Christian Widlund (C) talade om "förbud som förtryck", Naima Bahnam Johansson (SD) talade om "slöjan" som förtryck medan identitetspolitiker som Deniz Butros (V) ifrågasatte om några andra än kvinnor i slöja egentligen borde ha några uppfattningar om kvinnor i slöja?

Det fanns också andra ansatser på fullmäktigemötet. Jenny Lisiderius (KD) - som gjorde sitt första inlägg som fullmäktigeledamot i Norrköping - intog en kunskapssökande attityd med en grundskeptisk hållning till Moderaterna. Louise Malmström (S) föreslog ett kunskapsseminarium i slöjfrågan eftersom hon hos sig själv och hos andra kunnat konstatera kunskapsbrister.

Det är nog en bra idé. Kunskap kan - för att låna ord av författaren Sven Lindqvist - leda till "oavbruten, hänförd förvåning" hos den med öppet sinnelag. Det vore illa om slöjan fastnar som symbolfråga i debatter där några vill tro att de flesta bär slöja frivilligt medan andra gärna vill tro att de flesta bär slöja av tvång.

Låsta dörrar till fullmäktigemöten lär vara lagstridigt. Så kanske kan lagligheten i måndagens möte överklagas om någon skulle vilja det. För slöjdebatten skulle det dock inte spela någon större roll om mötet skulle behöva tas om. I fullmäktige finns en stor majoritet för att det är rätt av Norrköpings kommun att ha bilder på flickor i slöja i sina informationsmaterial.

1. Vi ställer frågor därför att vi vill ha svar på frågorna. Sophia Jarl (M)

2. Moderaterna vill att vi ska förbjuda bilder på människor med viss klädsel. Lars Stjernkvist (S)

3. Att sopa problemen under mattan är sällan bra. Jenny Lisiderius (KD)

Politik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa