Skadeanmälningarna ökade i regionen

Antalet skadeanmälningar från patienter i Östergötland ökade under 2019 visar ny statistik.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, tog förra året emot 894 skadeanmälningar som handlade om Region Östergötland, vilket är 60 fler än året innan.

I hela landet tog Löf emot cirka 17 900 anmälningar 2019, vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2018.

– Vi ser samma trend när det gäller anmälningar till patientnämnden. Vi ser också en liten ökning av medvetenheten om att man kan få sin sak prövad. Det är bra att skador i vården anmäls så att det kan bli en förbättring och patientsäkerheten öka, säger Mona Ahlberg, verksamhetschef för patientnämnden, till regionens hemsida.
Merparten av anmälningarna i regionen handlade om sjukvård, följt av primärvård och tandvård. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa