Satsning på för tidigt födda

Neonatalvården i Östergötland stärks nu upp med fokus på att underlätta för familjen. Fler vårdplatser och medarbetare ska svara upp mot det ökade behovet när allt fler barn föds med vårdbehov.

17 augusti 2019 18:00

Universitetssjukhuset i Linköping samt Vrinnevisjukhuset i Norrköping har neonatalavdelningar där för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn vårdas. Det här är en vårdform med ökande behov eftersom man idag gör insatser för barn födda så pass tidigt som vecka 22 men dessutom föds fler barn och man kan också se en ökning av komplicerade förlossningar.

Enligt Region Östergötland har man under en tid förstärkt neonatalvården både på US och Vrinnevisjukhuset. En del av det är att underlätta för familjerna till barnen som vårdas på avdelningarna att finnas på plats.

– Vi arbetar hela tiden för barnets bästa och det bästa för barnet är att ha familjen nära, säger Linda Ekstrand, vårdenhetschef på den neonatala intensivvårdsavdelningen (neonatal-IVA) på US i Linköping i ett pressmeddelande.

På Vrinnevisjukhusets neonatalavdelning vårdas också för tidigt födda och sjuka nyfödda men inte de mest vårdkrävande fallen.

– Hos oss vårdar vi inte barn som behöver respirator, men vi samarbetar med US och ibland kan barn som är lite friskare där flyttas hit och de som är lite sjukare här flyttas dit, förklarar Magnus Brüde, vårdenhetschef på neonatalavdelningen i Norrköping.

På båda dessa avdelningar har satsningar gjorts för att möta det ökande behovet, bland annat med hjälp av extra statsbidrag.

– Vi rekryterar för en sjuksköterskelinje till, så att det alltid kan vara två sjuksköterskor på natten. Vi kommer också att öppna två vårdplatser till så att det blir totalt åtta. Det gör vi i samband med att vi flyttar till andra lokaler om ett år, säger Magnus Brüde.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har satsat en dryg miljard kronor på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa mellan 2018 och 2022. Under 2018 fick Region Östergötland 69 miljoner kronor extra för att förstärka dessa områden.

På US har man ökat antalet intensivvårdplatser från sju till nio och man har sedan 2016 anställt 26 nya medarbetare – detta eftersom behoven alltså ökar.

– Vi vill kunna svara upp till det ökade behovet. Den här verksamheten kräver mycket personal då det handlar om intensivvård dygnet runt. Vi har också satsat på att familjerna ska ha enkelrum, vilket även det kräver fler medarbetare, säger Linda Ekstrand i pressmeddelandet.

Sverige är för övrigt världsledande i att rädda för tidigt födda barn, detta enligt en ny analys gjord av forskare på Karolinska institutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa