Satsning på enklare jobb

Ett besparingskrav på en procent på alla nämnder, 30 miljoner till höjda lärarlöner och 300 miljoner mindre till investeringar.

8 oktober 2017 14:00

På fredagen presenterade Moderaterna sin skuggbudget. Det handlar om omprioriteringar inom skola och utbildning, omprioriteringar så fler kommer i arbete, och omprioriteringar när det gäller investeringar.

– Det är en långsiktig reformbudget som tar utgångspunkt i de problem som Norrköping lider av, arbetslöshet och dåliga skolresultat. Vi har prioriterat långtidsarbetslösa och kunskapsskola, att få in fler behöriga lärare genom att höja lönerna, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

– Vi har också lyssnat till vårdpersonal och personal inom förskolan som tycker att det är problematiskt att det alltid är för få händer.

Det har blivit svårt att hitta förskollärare och undersköterskor, samtidigt som många, inte minst nyanlända, går arbetslösa.

Moderaterna tycker att kommunen kan bli bättre på enklare jobb.

– Vi föreslår att vi ska återinföra vårdbiträden i äldreomsorgen och att det ska bli fler barnskötare ute på våra förskolor.

M vill se yrkes-SFI till vårdbiträde och barnskötare, och vuxenutbildning för omsorgsyrken och byggbranschen. M vill lägga sju miljoner kronor på mellanskillnaden för vad det skulle kosta att lyfta 100 försörjningsstödtagare in i den offentliga verksamheten.

En miljon skulle gå till att anställa två jobbambassadörer, med uppgift att sprida information i skolorna om arbetsmarknaden.

M föreslår ett enprocentigt sparbeting på alla nämnder. De 30 miljoner det skulle ge från utbildningsnämnden vill M lägga på höjda lärarlöner.

Oppositionsrådet Ingrid Cassel (M) håller med Kvartetten om att det behövs strukturinvesteringar för Inre hamnen och Kardonbanan.

Däremot vill M sänka nivån för övriga investeringar med 300 miljoner kronor, och senarelägga en del projekt, som några skolinvesteringar. Dels för att det är svårt att realisera en del investeringar på grund av byggboomen, men också för att kommunen lånar för mycket, att investeringstakten är för hög.

Kommunen behöver inte bygga alla skolor, dialogen med friskolor kan bli bättre, menar M. Cykelbanor kan man vänta med tills man kan söka statsbidrag och "extravaganser" som paviljonger på kajen är borttagna.

Fakta

Moderaterna har lagt fram sin skuggbudget för 2018 och tre år därefter.

Ett axplock: fem miljoner satsas på fältassistenter, en miljon på två jobbambassadörer i skolan, och 30 miljoner på höjda lärarlöner.

Alla nämnder får ett sparkrav på en procent.

M vill skjuta upp en del investeringar eller hitta andra lösningar. En lösning M gillar är att Strömmas fabrikslokaler ska bli gymnastiklokaler, för gymnastikföreningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren