Satsar på personalen

Koalition för Östergötland satsar nu nära 200 miljoner kronor på bättre arbetsvillkor i Region Östergötland.

23 juni 2019 17:00

Styrande Koalition för Östergötland (S, C, L samt MP) i Region Östergötland presenterar nu en satsning på bättre arbetsvillkor för att göra regionen till en bättre arbetsgivare som en del av ”Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022”.

– För att göra det attraktivt att jobba hos Region Östergötland vill vi belöna medarbetare med lång erfarenhet och utveckling hos regionen. Att vi både kan rekrytera och behålla rätt kompetens skapar förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet i vården, säger Kaisa Karro (S), regionråd tillika regionstyrelsen ordförande i pressmeddelandet.

De kommande tre åren gör man en satsning på 198 miljoner kronor. Man skriver att för att ”klara en säker vård av hög kvalitet för invånarna och undvika stängda vårdplatser är det avgörande att rekrytera och utveckla rätt kompetens.”.

Man vill också i denna satsning motverka osakliga skillnader mellan regionanställda män och kvinnor samt verka för heltid som norm.

– Att vara en arbetsgivare som behandlar kvinnor och män jämställt bidrar till att göra Region Östergötland till en mer attraktiv arbetsgivare. Därför kommer vi nu att göra en särskild insats för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors