Så kan våld förebyggas

Botrygg – med 150 hyreslägenheter i Norrköping – kommer att införa Huskurage, en policy med målet att förebygga och stoppa våld i nära relationer.

25 juni 2016 15:30

Våld i nära relationer är en kategori av brott som kan vara svår att upptäcka och som ofta kan pågå under lång tid bakom slutna dörrar. I arbetet att förhindra detta kan grannsamverkan och civilkurage vara viktiga beståndsdelar, något som den idéella föreningen Huskurage tagit fasta på. Huskurage har tagit fram en policy för fastighetsbolag där dessa frågor uppmärksammas på olika sätt och samarbetar med olika fastighetsbolag och hyresvärdar.

Nu har det Linköpingsbaserade fastighetsbolaget Botrygg – som har drygt 150 hyresrätter i Norrköping – inlett ett samarbete med Huskurage. Målet med detta är alltså att öka medvetenheten om våld i nära relationer men även att lyfta hur grannar kan agera för att förebygga och stoppa våld i nära relation.

– Vill vi ha bort våldet på gator, arenor och torg måste vi göra hemmen till en plats där människor känner sig trygga, säger Peter Svensson, Huskurage i en kommentar.

Det var Botrygg som kontaktade föreningen efter att ha uppmärksammat deras arbete.

– Vi läste en artikel om Huskurage och blev intresserade så vi tog kontakt med dem, berättar Henrik Söderbring, förvaltningschef på Botrygg.

– De jobbar för en bra sak och det här är något som är viktigt att belysa så vi beslöt oss för att inleda ett samarbete.

Rent konkret införs alltså en policy i bostadshusen om hur grannar kan agera vid oro för att det förekommer våld i nära relationer.

– Vi kommer att dela ut informationsblad till våra kunder med information om hur man ska agera i sådana fall, med praktiska tips och telefonnummer som kan vara aktuella, säger Henrik Söderbring som ser det här som ett viktigt steg för att lyfta ett stort samhällsproblem.

– Det finns förmodligen ett stort mörkertal vad gäller våld i nära relationer och vi vill hjälpa till att sprida det budskap som Huskurage står för, det här är bara positivt som vi ser det.

Bakom Huskurage står Nina Rung, brottsutredare på polisens Barnahus i Stockholm och tidigare på Familjevåldsenheten samt Peter Svensson som bland annat jobbar med våldsprevention inom omsorgen. En kortversion av deras tips är: vid oro – knacka på, ta hjälp av fler och ring polisen.

Botrygg har sammanlagt omkring 3000 lägenheter i Göteborg, Linköping, Norrköping, Stockholm och Örebro. Man bygger nu bostadsrätter i Norrköping i Kvarteret Mässingen, på Nya torget samt Karl Johans skola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors