Så jobbar Navestadsskolan med nyanlända

Navestadsskolans sätt att arbeta med nyanlända elever, utifrån individens behov, inspirerar skolor i Italien.

11 september 2018 20:00

På tisdagen tog Navestadsskolan emot ett studiebesök från Italien och Spanien, som en del i ett internationellt projekt där även Linköping och länsstyrelsen ingår.

Personal från Navestadsskolan har tidigare varit i Italien och berättat om hur de jobbar med inkludering i klass så tidigt som möjligt och med språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Nu var det dags för italienarna och spanjorerna att komma hit. Deltagarna fick åka spårvagn till Navestadsskolan, gå runt på lektioner, fika med elever och föräldrar och laga sin middag i hemkunskapssalen med recept på svenska och hjälpmedel för att förstå språket, så de skulle få känna på hur det är att vara nyanländ.

Allt för att det skulle vara så förankrat i verkligheten som möjligt. Det är så Navestadsskolan jobbar, säger Johanna Fornasaro, rektor på Navestadsskolan.

På Navestadsskolan får alla nyanlända elever sin placering i en vanlig klass, med målet att på heltid vara där, men med undervisning i förberedelseklassgrupper i den mån det behövs, allt utifrån individens behov.

Eleverna har olika skolbakgrund och olika språk, säger Kaarina Valdes, samordnare för de nyanlända på skolan.

– Vi har jobbat fram ett koncept så man inte ska fastna i förberedelseklass, utan att man ska från första dag inkluderas i klass i så stor utsträckning som möjligt, men så har vi stödfunktioner hela tiden som hämtar hem och jobbar, säger Johanna Fornasaro.

– Vi lägger upp undervisningen och stöttar utifrån den nivå de är på, säger Johanna Fornasaro.

Någon kanske kan läsa matte med vanliga klassen ganska direkt, medan någon annan kan komma bara på bildlektionerna, och få teoretiska ämnen i en mindre grupp med stöd av studiehandledning.

– Man kan säga att man flyger drake: man släpper och drar tillbaka hela tiden tills man ser att de kan flyga själva ut i klass, säger Johanna Fornasaro.

Hela tiden följer man upp, på individnivå.

Navestadsskolans sätt att jobba är intressant för italienarna, som inte har något extra stöd till nyanlända elever. Simone Mazza, lärare från Collecchio, berättar att ett pilotprojekt med samma sätt att arbeta som på Navestadsskolan ska starta där.

Vid besök i slöjdgrupper för nyanlända där språkinlärning följer det praktiska arbetet berättar Nicola Catellani, koordinator i det italiensk-svenska nätverket SERN, att slöjd och hemkunskap inte finns i undervisningen i Italien, men att det finns en debatt om att återinföra det.

Fakta

Navestadsskolan fick på tisdagen studiebesök från Italien och Spanien inom ramen för ett EU-projekt med ett utbyte om hur man kan främja nyanländas skolgång på bästa sätt.

Projektet SIDEIS pågår i två år och koordineras av SERN-nätverket.

Navestadsskolan jobbar med inkludering i klass så tidigt som möjligt, med stödfunktioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren