Så går arbetet med krematoriet vidare

Krematoriet räddades kvar i Norrköping och nu fortskrider arbetet inför renoveringen och tillbyggnaden.

Anne Olofsson, ordförande i kyrkorådet, lämnar en lägesrapport om hur projektet med att rusta upp och bygga till krematoriet, och köpa nya ugnar, fortskrider.

– Det stora arbetet som har pågått en längre tid handlar om miljökonsekvensbelysning, säger Anne Olofsson.

Projektering för en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan har pågått under ett antal månader och är nu inlämnad till länsstyrelsen i Linköping. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är viktig eftersom kremering handlar om miljöfarlig verksamhet. 

– Det är oerhört höga miljökrav.

För att ta fram ritningar för renovering och tillbyggnad har man anlitat arkitekt, och ett förfrågningsunderlag för upphandling av ugnar arbetas fram.

Arbete pågår också med att se över de kulturhistoriska värdena som byggnaden utgör och hur de ska bevaras.

Upprustningen av krematoriet kommer att kosta 62 miljoner kronor, något som ska lösas genom extern finansiering, upplåning. Offertförfrågningar har gått ut till fyra större banker.

– Vi har fått in underlag och kyrkorådet kommer att besluta om vilken aktör vi vill ha.

Enligt Olofsson är det inga problem med upplåning.

– Vi har en säkerhet i att vi alltid får in begravningsavgift. 

Varje skattepliktig person betalar en begravningsavgift på skattsedeln.

När renovering och tillbyggnad kan starta är inte ännu klart.

Under vissa delar av ombyggnationen kommer man att behöva samarbeta med Linköping för kremeringar, något som sker redan i dag vid tillfälliga driftstopp.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa