Så fixas de gamla rören

Nu ska 800 meter avloppsledningar i Norrköping renoveras – utan att några grävningar behöver utföras. Lagerlunda är ett av områdena där otäta ledningar ska fixas.

22 juni 2019 16:00

Många av Norrköpings avloppsledningar är ganska slitna och ett av de områden där det krävs renoveringar är Lagerlunda. Det är ett av de områden där många fastigheter drabbats av källaröversvämningar – detta beroende på överbelastade och otäta ledningar. Det här gör att tillskottsvattnet ökat vilket i sin tur leder till att regn- och avloppsvatten pressas tillbaks in i fastigheterna.

Men nu ska det här åtgärdas på ett sätt som innebär att man slipper gräva upp gator och trädgårdar. Detta innebär också att insatserna går snabbare att genomföra vilket betyder minskade störningar för de boende. Det kommunala bolaget Nodra AB som har ansvaret för ledningsnätet har nu kontrakterat företaget Aarsleff Rörteknik för att förnya sammantaget 800 meter avloppsledningar i kommunen. Företaget har med hjälp av kameror och robotar konstaterat sprickor och rörbrott och under våren renoveras 100 serviceledningar med vad man kallar "schaktfri ledningsförnyelse" – detta innebär enligt Aarsleff Rörteknik att man tillverkar ett nytt rör inuti det gamla utan någon grävning.

Det är också en metod som är bra för miljön enligt Aarsleff Rörteknik.

– Insatser med hjälp av vår schaktfria teknik tar avsevärt kortare tid att utföra jämfört med traditionella schaktarbeten, vilket minimerar framkomlighetssvårigheter och störningar för omgivningen. Eftersom metoden är så pass effektiv behöver inga onödiga drivmedel gå åt och energikonsumtionen och koldioxidutsläppen kan hållas nere, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik i ett pressmeddelande.

Underhållsbehovet på Norrköpings kommuns avloppsledningar (som är cirka 300 mil långt!) är stort – något Folkbladet berättade om i höstas. Det kommunala bolaget Nodra AB konstaterade då att behovet beräknas vara av den omfattningen att man begär 100 miljoner per år från styrelsen för ledningsåtgärder – mer än en fördubbling från de föregående åren. Man bedömde då också att dessa åtgärder beräknas leda till en ökning av taxan med sex procent per år framöver. Nu sätter man alltså in åtgärder i ett specifikt område.

– Det här projektet är en del av vårt förnyelseprogram på Nodra som syftar till att strategiskt kvalitetssäkra inför framtiden. Därför valde vi att renovera en stor del av avloppsledningarna i området på samma gång. Att infordra ledningarna går oerhört mycket fortare än att byta ut alla rör. Vi slipper gräva och störa våra abonnenter, säger David Osmanoff, underhållsingenjör på Nodra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa