Så blir SD vågmästare i regionen

M, KD och V sätter press på Koalitionen (S, L, C och MP) genom att gå samman och ta bort Koalitionens majoritet. "Jag är mycket förvånad över att V medverkar till att göra SD till vågmästare", säger Kaisa Karro (S).

10 oktober 2018 15:35

Det är på en valteknisk nivå som detta sker, med resultatet att oppositionspartierna "snor" ett mandat från Koalitionen och nu har nio mandat i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen, mot Koalitionens åtta.

– Det handlar alltså inte om att vi skapat en majoritet, utan vi har tagit bort koalitionens majoritet i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen, förklarar oppositionsråd Marie Morell (M).

För i de där nio mandaten ingår också SD, med sina två. Skulle hela oppositionen (M, KD, V och SD) gå emot Koalitionens förslag, skulle det innebära att förslaget faller. Det är dock inte målet med den valtekniska samverkan, menar Marie Morell:

– Det här tvingar Koalitionen att lyssna på och samtala med oss. De har sagt att de vill det tidigare, men sättet som de agerat för att hitta en majoritet visar inte det, säger hon.

Ett exempel där Moderaterna uppfattat att Koalitionen vill samarbeta, är på ekonomiområdet. Men att bara hjälpa till att "städa upp", är Marie Morell inte intresserad av:

– Vi har förslag och vill vara med och påverka också, säger hon.

M, KD och V kan alltså inte själva stjälpa Koalitionen, där krävs även att SD väljer att göra detsamma. På så sätt får SD en vågmästarroll.

– I praktiken får de det. Men det är de som är i den politiska ledningen som bestämmer vem som blir vågmästare. Om de inte pratar ihop sig med oss innan, så kan det bli så här.

Det håller inte regionråd Kaisa Karro (S) med om. Hon ifrågasätter Vänsterpartiets agerande:

– Jag är mycket förvånad över att Vänsterpartiet medverkar till att göra Sverigedemokraterna till vågmästare i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

Men Vänsterpartiet tycker, precis som Moderaterna och Kristdemokraterna, att det är dags för Koalitionen att "börja lyssna" på dem:

– Region Östergötland står inför enormt stora problem med en ekonomi som går allt sämre. Här har Socialdemokraterna och deras samarbetspartier totalt misslyckats de senaste åren. Deras vilja att lyssna eller diskutera dessa frågor med oppositionen har dessutom varit helt obefintlig. Med denna samverkan mellan oss i Vänsterpartiet och M och KD så tvingar vi fram en situation där de inte kan styra utan att diskutera och lyssna, säger Emil Broberg (V).

På frågan vad Koalitionen kunde har gjort för att motverka att M, KD och V ingick det här samarbetet, svarar Marie Morell:

– Vi kan väl vända på det, hade det varit Alliansen som bildat majoritet är jag säker på att Koalitionen hade gjort likadant.

Varken M, KD eller V är ute efter att få några regionrådsposter. De utsågs redan när organisationen togs efter valet. Vilka som får de posterna styrs av vilka som är i majoritet och som har poster som ordförande och vice ordförande i nämnderna.

Nu när det blev som det blev – ångrar ni att ni inte gick samma tidigare?

– Det vet jag inte om det hade gått. Jag är mer förvånad om andra sidan är förvånad. Det är bara räkna. Det måste ha sett att den här hotbilden finns, säger Marie Morell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson