Så blir nya Vårdcentrum

Vad kommer nya Vårdcentrum i Finspång att innehålla för vård? Om det berättade nye chefen Magnus Oweling mer i detalj för PRO, vid senaste månadsmötet.

Ett möte som lockade cirka 150 personer, det vill säga en fullsatt restaurang på Viberga, där PRO numera håller sina möten.

– Om vi börjar med entréplanet, där huvudingången för patienterna kommer att ligga i riktning mot Centrumkyrkan, kommer det att finnas en reception, ett apotek, vårdcentralsverksamhet, labb och provtagning.

– Samt ett så kallat mottagningshotell med fyra rum, där det kommer att finnas olika verksamheter olika dagar, som hörcentral och ortopedteknik, berättar Magnus Oweling.

Sedan fortsatte han upp i huset med sin beskrivning:

– På våning två kommer vi att ha barnavårdscentral, mödravårdscentral och sköterskebaserade specialistmottagningar, som diabetes, astma, inkontinens och en del andra sådana. Här ska även rehab finnas med sjukgymnaster, eller fysioterapeuter som det heter idag, och arbetsterapeuter.

Därefter berättade han om översta våningen:

– Plan tre kommer att innehålla vårdplatser och även LAH, lasarettsansluten sjukhusvård, kommer att finnas där. När det gäller vårdplatser kommer det att bli 18 plus 8 regiondrivna vårdplatser häruppe, alla enkelrum. Vi utreder för närvarande om ett av vårdrummen kan fungera som en minidialysavdelning.

– De 18 platserna ersätter de 16 platser vi har på Finspångs lasarett idag. Sedan tillkommer alltså 8 platser till, och de ska vara för avancerad rehabilitering för alla östgötar. De här platserna kommer vi att sköta i samarbete med Rehabmedicin i Linköping.

– Sedan, fortsatte Magnus Oweling, kommer vi att få ytterligare 12 vårdplatser på det här tredje planet, vilket kommer att fungera som Finspångs kommuns korttidsplatser.

Så våning tre används både regionalt och kommunalt?

– Ja, så här måste det till bra samverkan mellan region och kommun, när det gäller exempelvis personal, personalkläder och mat till patienterna. Så här kommer att krävas en gedigen samverkan.

– Avslutningsvis, säger Magnus Oweling, går jag ”under jorden”, det vill säga suterrängplanet under entréplanet. Där blir det en personalentré mot Pingstkyrkans lokal och där finns omklädningsrum, matsal för anställda, kontorslokaler, konferensrum, bårhus, ambulansintag och även tekniska lokaler för ventilation och annat.

När blir det inflyttning, frågade någon?

– Fortfarande siktar vi på inflyttning hösten 2020.

Kommer det att finnas tillgång till röntgen, var nästa fråga?

– Ja, men inte i huset, utan vi räknar med att den mobila minibuss med röntgenapparat, som för närvarande är ett pilotprojekt, kommer att kunna användas för våra inneliggande patienter.

PRO-aren Inge Carlsson sa så här om Owelings besök:

– Hittills har nog många bara sett huset växa upp som byggnad, men nu fick vi en detaljerad bild av innehållet och det var mycket intressant.

Oweling fick också frågan om cafeteria?

– Nej, det blir ingen cafeteria i huset, men jag tror att nya Centrumkyrkan bygger en ny cafeteria, som våra patienter också kan använda, om de vill.

Hur blir det med parkeringsmöjligheter?

– Personalen kommer att få p-platser nere vid bäcken, där det redan finns en, som ska utökas. När det gäller patienter, ska det byggas en parkeringsplats bakom Kulturhuset och Centrumkyrkan, där det redan idag finns en del p-platser. Sen finns det ju parkeringsmöjligheter i centrum, ganska nära Vårdcentrum, men p-platsfrågan ligger hos kommunen och inte hos oss inom vården.

– Och vill kommunen få ett mer levande centrum, med många affärer, restauranger och mer boende, så måste det ju finnas möjligheter till parkering. Inte minst nu när Vårdcentrum kommer att dra till sig mycket besök till centrum också.

– Sedan kommer många Finspångsbor att ha gångavstånd till nya Vårdcentrum, vilket förstås är positivt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa