2019 års kulturstipendiater fastställdes av regionutvecklingsnämnden på onsdagen.

– Årets stipendiater visar på konstnärlig höjd samt koppling till aktuella samhällsfrågor. Det är kul att se att vi i Östergötland har aktörer som visar ett stort samhälleligt engagemang och tydliggör kulturens relevans i vår samtid, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Årets arbetsstipendium på 100 000 kronor går till Emil Dahl, jonglör, verksam i Linköping.

Artikelbild

| Konstnären Sahar Burhan, Norrköping, får också stipendium.

Fyra personer får kultur- och utvecklingsstipendier på 40 000 kronor vardera: Aamod Korhonen, konstnär, Vadstena, Anx Kupiainen, konstnär, Vikbolandet, för ”ett engagerat och spännande projekt" med skulpturer i skala som "skapar en medvetenhet om naturen”, Carl Fristedt, filmare, Norrköping, ”som tar sig an intressanta och roliga ämnen och lyfter fram dem på ett intresseväckande sätt” och Sahar Burhan, konstnär, Norrköping, för ett ”spännande konstnärskap som vill utforska språket mellan den virtuella konsten och den fysiska konsten för att skapa nya dimensioner och bjuda in betraktaren på ett fint sätt”.

Stipendiet på 50 000 kronor för nyskapande projekt tilldelas Disa Bennich & Reidunn Palmkvist i Norrköping för projektet Modern Vävstuga.

Motiveringen lyder: "Ett intressant projekt som knyter ihop det traditionella med samtiden. Kopplingen till stadsutveckling och hållbarhet gör att projektet känns noga avvägt och har stor samtida relevans."

Stipendierna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde den 2 oktober.