– Det är minst sagt märkligt. Det är ju en publik verksamhet som drivs med skattepengar och vi har en offentlighetsprincip, säger Joanna Sjölander, vice ordförande i styrelsen.

Enda tillfälle när det inte ska pratas utanför styrelsen är när det handlar om affärshemligheter.

– Men det är väl ingen hemlighet att det är en stor kris, efter at vi först i förra veckan informerades om det stora underskottet. Nu pratade vi om att vi behöver vända på varenda sten för att se över verksamheten, säger Joanna Sjölander.

Däremot togs inga beslut vid torsdagens möte.

– Men vi pratade om vad vi kan spara in på och det handlar om de förestående arrangemangen här närmast under året. Sedan måste vi i stort se över ägarens uppdrag, det har varit otydligt länge och behöver avgränsas, säger Joanna Sjölander.

När Stefan Papangelis valde att lämna sina vd-uppdrag för Upplev Norrköping fick inte styrelsen vara med vid den nya vd-rekryteringen utan ställdes i princip inför en enda kandidat- Magnus Nilsson som redan var vd på Louise De Geer.

– Vi fick en enda ”kandidat” ställd framför oss av moderbolaget, med en delad vd-lösning för de båda bolagen som enda lösning. Jag har varit skeptisk till den lösningen och det märks en tydlig skillnad mot tidigare, säger Joanna Sjölander.

När ska protokollet justeras?

– Vi sätter inte ett datum för justering som man gör i till exempel nämnder, så det beror på hur man prioriterar, det här borde justeras omedelbart, säger Joanna Sjölander.

Nu menar hon att försöket att lägga munkavle på styrelsen istället gör att man undrar vad som inte får komma ut.

– Jag ställde frågor om hans utspel i förra veckan, där han i media sa att han var den som var mest skeptisk och hade blivit överkörd av sin styrelse. Detta är nämligen inte sant. Dessutom har han pekat ut personal som är politiskt aktiva, säger Joanna Sjölander, som valde att lyfta de frågorna i styrelserummet och inte i media.

Först under förra veckans styrelsemöte fick styrelsen de ekonomiska siffrorna på bordet.

– Vi hade ingen aning om att det var så allvarligt. Ordförande har ett särskilt ansvar att leda arbetet tillsammans med vd. Att han inte skulle ha fått någon fortlöpande information under hela sommaren, är uppseendeväckande, säger Joanna Sjölander.

Kommer styrelsen att kräva Reidar Svedahls avgång?

– Mitt förtroende för honom är helt kört i botten, nu måste jag ta ställning till hur jag själv ska agera. Jag upplevde inte att någon annan i styrelsen vågade säga något under gårdagens möte, säger Joanna Sjölander.