Polisen uppmanas "mörka"

I en ny rapport från polisens bedömandegrupp föreslås att man ska "mörka" vissa händelser och istället lyfta fram ärenden med framgångsfaktorer.

25 oktober 2016 07:00

Rapporten är beställd av Polisens nationella operativa avdelning, Noa, efter senaste årets bilbränder, främst i region syd – där slår man även fast att media ger en bild av att bilbränderna ökat på flera platser i Sverige under sommaren och att det i sin tur har orsakat fler bilbränder. Folkbladet har, som övrig media, skrivit om ett stort antal bilbränder, främst i Klockaretorpet eftersom det där rent faktiskt har skett ett stort antal anlagda bilbränder.

Är det medias fel att bilar brinner?

– Nej, det är självklart den som tände på som orsakat bränderna, men vissa personer triggas av att bli omskrivna, säger Peter Wahlberg polisområdeschef.

I rapporten sägs att det viktigaste inte är att gripa och lagföra dem som bränt bilar utan att bilbränderna upphör.

– Det är väl bra om man kan göra både och samtidigt, säger Peter Wahlberg.

Men polisen har ju inte gripit någon överhuvudtaget för någon av de anlagda bilbränderna under året i Norrköping.

– Det stämmer och det är en jättefrustration, för polisiärt kan ju flera av dem sägas vara uppklarade men inget har gått vidare till åtal, säger Peter Wahlberg.

Vad tycker du att det ger för signaler till bilbrännarna?

– Det är oerhört svårt att klara upp bilbränder eftersom spåren brinner upp och i de utsatta områdena har polisen jättelågt förtroende, det är ingen som pratar med polisen, säger Peter Wahlberg.

I rapporten föreslås även kameraövervakning i utsatta områden, men Peter Wahlberg är kluven till det.

– Även om vi får tillstånd är kvalitén sällan så bra att vi kan använda oss av den för att gripa någon som i sin tur lagförs för brottet. Och övervakar vi ett ställe, bränns bilar på ett annat.

Kommunpolis Peter Johansson ser två spår i att komma tillrätta med bilbränderna.

– Det är jätteviktigt att gripa och lagföra de skyldiga, men det är lika viktigt att förebygga genom nattvandringar, väktare och kameraövervakning.

Att polisen uppmanas att "mörka" tolkar han som att de ska visa när de lyckas.

Men det är väl svårt att visa att man lyckats när man inte lyckats gripa någon?

– Ja, det är beklagligt, säger Peter Johansson.

Han hoppas att en ändring av rubricering från skadegörelse, som kan ge böter eller fängelse upp till ett år, till grov skadegörelse när det gäller bilbränder som kan ge fängelse i upp till fyra år, får en avskräckande effekt.

– Vi är också ute i skolor och berättar vilka konsekvenser en dom kan få i framtiden och jag tror på samverkansmodellen som är framtagen av Brå.

Men det är väl polisens och ingen annans uppgift att gripa misstänkta?

– Ja, men polisen kan inte ensam lösa problemen, säger Peter Johansson.

Statistik fordonsbränder:

Under perioden juni – augusti 2016 anmäldes totalt 1064 fordonsbränder i hela landet, enligt BRÅs preliminära statistik (juni 343, juli 305, augusti 416)

Polisen har tidigare rapporterat bilbränder med olika brottskoder.

Sedan den 22 december 2015 finns en särskild brottskod för fordonsbränder - Skadegörelse genom brand på motorfordon (ej mordbrand)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!