Planerar för nytt vattenverk

Norrköping och Finspång kan få ett gemensamt vattenverk i framtiden – med Glan som vattentäkt. "Vi vill skapa en produktionsanläggning som ger 80 nya trygga år", säger Jan-Olov Johnson, orförande för Nodra.

23 april 2019 15:46

Styrelserna för Finspångs Tekniska Verk och Nodra beslutade under tisdagen att utreda frågan om en gemensam vattenproduktionsanläggning för de båda kommunerna med sjön Glan som vattentäkt.

Utredningen beräknas vara klar till sista december 2020 och om kommunerna tar beslut om en gemensam anläggning beräknas den kunna vara i drift 2029.

Staten gjorde för några år sedan en stor dricksvattenutredning för att identifiera nuvarande och framtida utmaningar för att säkra dricksvattenförsörjningen i landet.

Några av slutsatserna var att landets vattenverk behöver förnya och utveckla sina beredningssystem och att kommuner behöver samverka i högre utstäckning.

Något som Norrköping och Finspång nu snappat upp.

– För både Finspångs och Norrköpings kommun innebär dricksvattenutredningen att kommunerna behöver stärka den nuvarande dricksvattenförsörjningen och utreda möjligheterna till en regional samverkan, säger Stig Andersson, ordförande för Finspångs Tekniska Verk AB i ett pressmeddelande.

Kommunerna växer befolkningsmässigt och det ökar risken för dricksvattenbrist inom bara några år.

– Det handlar både om vattenkapacitet men också förmågan att klara av att försörja städerna om det till exempel skulle bli driftsstopp i anläggningen eller i distributionen. Därför är det nödvändigt att planera för stora investeringar på dricksvattenförsörjningen inom de närmsta åren. Vi vill skapa en produktionsanläggning som ger 80 nya trygga år. Sjön Glan är i det här fallet central för regionens vattenförsörjning, säger Jan-Olov Johnson, ordförande för Nodra AB.

Det framtagna beslutsunderlaget förväntas bland annat innehålla förslag på var den nya anläggningen skulle kunna vara placerad, hur samarbetet mellan kommunerna ska organiseras och finansieras, vad kostnaden blir per kubikmeter för vattnet i den nya anläggningen samt strategier för den framtida dricksvattenförsörjningen i de båda kommunerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Jonsson