Personal larmar om ohållbar arbetsmiljö

Överbeläggningar, stress och bristande återhämtning. Nu vill skyddsombuden på avdelning tre på Vrinnevisjukhusets medicinklinik att Arbetsmiljöverket ingriper för att arbetssituationen ska bli bättre.

Sköterskornas skyddsombud har skickat in en åtgärdsbegäran till Arbetsmiljöverket.

De menar att något måste göras för att möta de ökade vårdkraven och förbättra den dagliga arbetsmiljön.

Ombuden beskriver en vardag med överbeläggningar och hög stressnivå.

"Personalen upplever stress och en ohållbar arbetsmiljö i princip varje dag och detta är inte hållbart mycket längre", skriver de till Arbetsmiljöverket.

De menar också att tiden för återhämtning inte räcker till och att det inte är ovanligt att personalen kallas in för extrapass.

De uttrycker inte bara en oro för sin egen skull utan även för patienternas. 

 

Lena Ekström är verksamhetschef på Medicinkliniken och säger så här om kritiken från personalen:

–  Vi har en ansträngd situation i hela sjukvården i dag. Det är inte bara Medicinkliniken utan hela regionen och hela landet har det besvärligt. Vi har en hög beläggning i slutenvården med toppar som vi inte riktigt kan se. Vi försöker alltid ta in extra personal vid de här topparna men ibland är det svårt också med kort varsel. Jag har verkligen den största respekt för att de anställda känner så här, säger hon.

Diskussioner med facket inleddes redan i höstas och kommer nu att fortsätta.

– Vi påbörjat en gemensam handlingsplan hur vi ska kunna ta oss an det här och vi kommer fortsätta diskutera de här frågorna med de fackliga representanterna, säger Ekström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa