Kommunen får halva summan, 11,7 miljoner, i bidrag och sedan satsar man alltså lika mycket själva. Enligt reglerna får nämligen bidrag ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de åtgärder, som bidraget avser.

– Bidraget från Boverket känns väldigt viktigt för det här parkprojektet, säger Carolina Olsson på tekniska kontoret. Nu har vi fått ekonomiska resurser att göra Vilbergsparken väldigt fin, med dagvattendamm, multiarena för dans, streetbasket, boule, utegym, parkour-anläggning och en hel del annat.

– Vid Paprikabacken planerar vi ett tem för lugn och ro och på andra delar växtlighet med stor artrikedom och ett rikt djurliv. Så vi har många planer för Vilbergsparken, nu när vi fått ekonomiska möjligheter.

När sätter ni spaden i marken och när är parken färdigbyggd?

– Vi kommer att starta i vår och har sedan tre år på oss, enligt Boverkets regler. Men jag hoppas vi blir klara fortare än så, säger Carolina Olsson.

Så här säger utredaren Sarah Damberg på Boverket:

– Vi har beviljat 135 miljoner kronor till 50 kommunala projekt över hela Sverige, ett projekt som vi kallar för "Grönare städer". En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar.

Gemensamt för de flesta åtgärder i ansökningarna är att de kulturella ekosystemtjänsterna gynnas, såsom upplevelsevärden, ökad fysisk aktivitet, stressreduktion, psykisk återhämtning och avslappning samt ökade sociala interaktioner.

Många projekt fokuserar på att ge människor nya och bättre möjligheter att uppleva och ta del av grönska, vilket är en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer.