Oviss framtid för ridklubben

I Norrköpings Fältrittklubb känns en oro inför framtiden. Orsaken är förslaget att bygga en ny brandstation på Dagsbergsfältet.