Otjänligt på två badplatser

Nya provsvar från Ensjön och Lindöbadet visar på för höga halter av bakterier. Nu avråder Norrköpings kommun från bad här tills vattnet bedöms tjänligt.

19 augusti 2019 15:19

Det var på måndagseftermiddagen som Norrköpings kommun gick ut med en avrådan från att bada i Ensjön samt på Lindöbadet. Orsaken är i Lindöbadets fall för höga halter av inestinala enterokocker och i Ensjön av både inestinala enterokocker samt e.coli. De här bakterierna kan leda till diarré och kräkningar om man sväljer vattnet.

www.havochvatten.se informeras om vattenkvaliteten i kommunens samtliga badplatser och där framgår att så sent som den 25 juli var vattnet i Ensjön tjänligt med mindre än 10 enterokocker per 100 milliliter (cfu/mml) medan samma siffra från mätningen den 12 augusti visar omkring 1000 enterockocker per 100 milliliter. Samma stora ökning kan ses när det gäller e.coli.

Vad gör att det kan bli en så stor ökning av bakterier på mindre än en månad?

– Jag skulle kunna tänka mig att det har att göra med att det regnade en hel del i samband med de här provtagningarna den 12 augusti. Vid både Ensjön och Lindöbadet finns det ju kanadagäss så det skulle kunna vara så att regnet sköljt ner fågelbajs i vattnet och det har lett till de här höga koncentrationerna men det är bara min teori, säger Marie Landh, friluftsstrateg på Kultur och Fritid, Norrköpings kommun.

Nu ska man ta nya prover denna vecka för att kunna se hur det ser ut just nu när det gäller de här bakterierna.

– Det är ju en eftersläpning med en dryg vecka från att vi tar proverna tills att vi får provsvaren, vi kommer nu att affischera vid de här baden att vi avråder från bad och så får vi avvakta de nya proverna, säger Marie Landh.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa