Nytt försök med vindkraft

När kommunen ska yttra sig om den planerade vindparken på Vikbolandet är tjänstemannaförslaget att tillstyrka den.

13 mars 2018 14:00

Det blev inget med vindparken på skären utanför Marviken. Nu gör samma aktörer ett nytt försök, den här gången på land, på Vikbolandet.

Företaget Wind4shore har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om att få uppföra en gruppstation för vindkraft, Vindpark Vikbolandet, med tolv vindkraftverk.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen har begärt att kommunen, som har vetorätt, ska yttra sig. I tjänsteskrivelsen är förslaget att kommunen ska tillstyrka ansökan.

Ärendet ska först upp i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige.

Vindparken ska lokaliseras på norra delen av Vikbolandet, mellan Skenäs och Jonsberg. De totalt tolv vindkraftverken ska placeras i tre grupperingar vid Skenäs, Bråxvik och Jonsberg.

Kommunen har deltagit i samrådsprocessen, som pågått sedan 2013. Projektet har ställts ut för allmänheten två gånger och bolaget har haft samråd med närboende.

Under processen har antalet vindkraftverk minskats och placeringen av några av verken har modifierats.

De aktuella platserna ligger inom områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraft.

Konsortiet Vikboland Vind består av Kolmårdsvind ekonomisk förening, Wind4shore, Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och avfall AB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren