Ny luft i däcken i Norrköping

Cykelfrämjandet i Norrköping har fått en ny styrelse och ny luft i däcken.

7 januari 2016 09:42

Cykelfrämjandet i Norrköping och Östergötland har sedan 80-talet verkat för en ökad medvetenhet kring cykelfrågor. Det skriver styrelseledamoten Magnus Lagher i ett pressmeddelande.

"Det har anordnats cykelturistvecka, cykelturer och utställningar. Men med en åldrande medlemskår minskade aktiviteterna. Sedan i våras har arbetet med att åter få luft i däcken för lokalkretsen pågått och i oktober valdes en ny styrelse."

Melissa Lopez Rivera är ledamot i den nya styrelsen för Cykelfrämjandet. Hon säger till Folkbladet att honom har engagerat sig i styrelsen för att kunna bidra till att fler människor i Norrköping upptäcker hur "juste" det är att cykla.

– Jag tycker själv att det är kul och smart att cykla. Samtidigt som du förflyttar dig så får du motion, säger Melissa.

Cykelfrämjandet i Norrköping vill verka för att "den växande staden Norrköping" blir en stad där "hållbara kommunikationer som kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras", skriver föreningen i pressmeddelandet.

Cykelfrämjandet vill också "ge unga goda förutsättningar som cyklister" och vill att "så många som möjligt ska kunna ta sig till skolan till fots eller på cykel på ett säkert sätt. Landets rektorer ser skjutsande föräldrar som bidragande orsak till trängsel och otrygg miljö vid våra skolor", slås fast i pressmeddelandet från Magnus Lagher.

Enligt Cykelfrämjandet "ökar intresset för cykling som sport och motion. Stora motionslopp som Vätternrundan och Cykelvasan blir snabbt fullbokade men vi ser samtidigt ett ökat behov av spontan aktivitet. I Norrköping har 60% av de förvärvsarbetande mindre än 20 minuters cykelväg till arbetsplatsen. Vilket väl motsvarar rekommendationen för 30 minuters daglig motion", skriver föreningen i pressmeddelandet.

Melissa Lopez Rivera kan dock inte cykla till sitt arbete.

– Tyvärr är pendelavståndet för stort för att cykla till jobbet, säger hon till Folkbladet. Snö och is gillar hon heller inte.

– Just nu blir det inte så mycket cykling för mig, säger hon och längtar efter mer cykelvänligt väder.

Historia

Cykelfrämjandet

Under 1934 väcktes tanken inom och utanför Svenska Velocipedförbundet om att bilda en riksförening för alla cyklisters intressen. Bara några månader tidigare hade en annan cykelorienterad förening bildats, Cykelturistförbundet, vilken dock nästan omedelbart sögs upp av Cykelfrämjandet. Redan från starten fanns det starka kopplingar till både branschorganet Svenska Velocipedfabrikant- och grossistförbundet och det friluftsbetonade Skidförbundet (idag Friluftsfrämjandet). Inom det senare såg man i cykeln ett gott komplement till skidorna under de snölösa månaderna.

CF: s hemsida

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!