Ny dagvattenlösning snart på plats

En ny typ av dräneringsanläggning grävs just nu ner vid Idrottsparken där östra fotbollsplanen tidigare låg och där det nu byggs bostäder.

20 november 2014 10:42

Ett alltmer extremt väder med större variation på grund av klimatförändringarna i kombination med ökad bebyggelse i form av bostäder och asfalterad mark gör att risken för översvämningar i städerna ökar. Därför ställs kommunerna nu inför nya utmaningar och nya lösningar. En modell som är helt ny för Norrköping är de plastkassetter som nu grävs ned för att klara av att magasinera och leda bort stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

– 2011 drabbades Norrköping av ett skyfall som ledde till 800 översvämmade källare, säger Lasse Svensson, vd för Norrköping vatten och avfall AB.

Han menar att det var ett uppvaknande och att man därför tvingas till nytt tänkande både vid nybyggnation och på andra platser där riskerna för översvämningar är stor på grund av att stora mängder vatten inte har någonstans att ta vägen.

– Klimatförändringarna är ett faktum idag, säger han.

Fyra områden i Norrköping som enligt Lasse Svensson är särskilt utsatta är Lagerlunda, Haga, Söderstaden/Klingsberg och nedre delen av Smedby.

På området vid Idrottsparken byggs en anläggning med så kallade fördröjningsmagasin.

– Det gäller att stoppa farten i vattnet, det är farten i vattnet som förstör, säger Peter Jideström, projektledare vid Norrköping vatten och avfall AB och förklarar att det är på grund av platsbrist man gör sådana här underjordiska lösningar.

Dagvattnet från Idrottsparken kommer att ledas ned till Strömmen.

011-200 463

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!