Nu ska elever drogtestas

Nu införs slumpmässiga drogtester av elever på de kommunala gymnasieskolornas yrkesprogram.

– Det är bra, rektorerna gör det för att skapa trygghet för elever och personal, säger Anders Palmgren, kommunal gymnasiechef.

23 augusti 2018 12:00

I flera artiklar har Folkbladet berättat om att elever på gymnasiet använder narkotika på skoltid. Bland annat varnade personal på Ebersteinska gymnasiet för flera år sedan om att de misstänkte att elever var drogpåverkad på skolan under skoltid.

Läs mer: Lätt att få tag på droger

Läs mer: Elever tar droger på skoltid

Läs mer: Bra att det uppmärksammas

Efter det höjdes fler röster för att man på något sätt skulle kunna drogtesta elever för att förebygga och trygga andra elever och personal. För att kunna drogtesta elever måste man ha deras eller deras målsmäns samtycke, det gäller även nu även när drogtesterna sägs vara frivilliga och slumpmässiga.

– Det stämmer, eleven om den är myndig, eller målsman måste skriva på att man samtycker till att eleven slumpmässigt kan komma att drogtestas, säger Anders Palmgren.

Inför införandet har man tittat på hur liknande tester har fungerat i andra skolor, bland annat i Kalmar.

– I den skolan har samtliga elever eller målsmän skrivit under, säger Anders Palmgren.

Ronny Ståhling, säkerhetsansvarig på Fria Läroverken i Sverige och som jobbar på Nordic International School i Norrköping, är också han positivt inställd till slumpvisa drogtester.

– Slumpmässiga tester är bra om man har problem, men framförallt bör man jobba förebyggande med eleven i ett tidigt skede tillsammans med elevhälsoteamet. Om man testar generellt så kan det innebära att elever som inte alls håller på med droger känner sig kränkta.

Ett annat sätt att förebygga drogproblem är att använda polisens narkotikahundar för att söka igenom elevskåpen, något som gymnasieskola redan använder sig av och enligt Anders Palmgren är de nya frivilliga och slumpmässiga drogtesterna bara en del av skolornas arbete mot droger och för en säkrare arbetsmiljö. Både för elever och personal på skolan, men också för handledare och kollegor på elevernas praktikplatser.

I ett första steg ska nu ett 20-tal klasser i årskurs 1 på de kommunala gymnasiernas yrkesprogram informeras om drogtesterna och därefter erbjudas samtycke.

Drogtesterna kommer, när de genomförs, göras av personal på skolan som utbildats inom elevhälsan.

– Moa-mottagningen samarbetar vi med när någon väl är misstänkt, de här slumpvisa drogtesterna ska utvärderas i vår när vi genomfört en termin, säger Anders Palmgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!