Sommaren är här och då passar det kommunala bolaget Nodra AB (förut Norrköping Vatten och Avfall) på att inventera kommunens soptunnor ute hos kund. Den här veckan började soptunnor vid villor och sommarhus kollas upp – detta med hjälp av nio sommarjobbande ungdomar som ska cykla runt i kommunen.

– Vi inventerar kommunens soptunnor regelbundet, men det är första gången som vi gör det så intensivt som under en åttaveckorsperiod, säger Hanna Andersson, utredningsingenjör på Nodra och projektledare för inventeringsprojektet i ett pressmeddelande.

– Det är också första gången som vi kan erbjuda så många ungdomar jobb på samma gång och det är förstås extra roligt att kunna ge fler unga en fot in på arbetsmarknaden. Våra kunder får gärna hjälpa sommarjobbarna genom att ställa fram sina kärl så att de blir lätta att hitta.

Man kommer under inventeringen att att se till att storlek och antalet tunnor stämmer med de uppgifter Nodra själva har. Dessutom ska sommarjobbarna kolla att tunnorna är hela och byta ut dekaler på dessa. Det handlar om att byta dekalen för Brännbart avfall till en dekal där det står Restavfall (ett namn som börjar bli mer standardiserat runtom i kommunerna).

– Vi har gjort plockanalyser för att få siffror på vad våra kunder faktiskt lägger i sina soppåsar. Där har vi sett att mycket av det som slängs som brännbart inte alls hör till den kategorin. Om vi istället använder Restavfall förtydligar vi att det enbart handlar om en liten rest, alltså resten som blir kvar när man har sorterat ut allt matavfall, alla förpackningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall, förklarar Hanna Andersson.

Efter sommarens inventering av villor och sommarhus kommer Nodra AB att fortsätta med nästa projekt vilket blir att framöver även inventera spoptunnor vid flerfamiljshusen i kommunen. Då ska även en elektronisk tagg sättas på tunnorna som innebär automatisk tömningsregistrering, denna tagg finns redan på villatunnorna.