Nu får kämparna extra betalt

Många av de brandmän, deltidarna, som just nu kämpar med bränder runt om i landet, får extra påslag på lönen.

30 april 2019 13:34

Det efter att Kommunal och arbetsgivaren SKL/Sobona kommit överens om ett nytt avtal.

– Till slut lyssnade arbetsgivarna på oss. De som ställer upp när Sveriges skogar brinner får nu ett rejält lyft med ersättningar långt över det vanliga på arbetsmarknaden, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Det tidigare avtalet löpte ut på tisdagen, den sista april. Kommunal har tidigare nobbat flera bud från arbetsgivarna. In i det sista var det oklart men nu är Kommunal och SKL/Sobona överens om ett nytt kollektivavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap, det så kallade Rib-avtalet.

– Vi är nöjda med att arbetsgivarna till slut lyssnade på oss. Jag ska säga som det är: Vårt förhandlingsläge har varit unikt bra. När det brinner i skogarna har det varit uppenbart för arbetsgivarna vilken enormt viktig grupp deltidsbrandmännen är för att Sverige ska ha en fungerande räddningstjänst. Det har gjort att vi nu får ett kollektivavtal med ersättningar långt utöver det så kallade märket på arbetsmarknaden, säger Lenita Granlund.

Kommunal har bland annat fått igenom en trettioprocentig höjning för den som tar en extra beredskap utöver sin ordinarie. Det motsvarar 1 475 kronor extra varje vecka. Bland andra förbättringar i det nya avtalet kan nämnas höjd ersättning för sommarberedskap, högre ersättningar vid längre uttryckningar och en femprocentig höjning av första timmens jobb från november 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson