Folkbladet skrev i fjol om att Norrköping var den kommun i länet som hade näst lägst andel behöriga lärare, 65,0 procent.

Och arbetet med att locka fler behöriga lärare till stadens skolor går trögt.

Det visar årets siffror från Skolverket.

Artikelbild

| Kikki Liljeblad (S) berättar att kommunen satsar 15 miljoner kronor på lärarlöner i grundskolan i år.

Andelen behöriga lärare i grundskolan ligger kvar på nästan exakt samma nivå i Norrköping, 65,5 procent. En bra bit under grannkommunen Linköping som ligger på 78,8 procent. Norrköping ligger även under rikssnittet som är 70,5 procent.

Den enda kommun i Östergötland som har en lägre andel är Valdemarsvik, 64,7.

Vesa Saranpää menar att det finns flera saker att ta tag i om situationen ska bli bättre i Norrköping.

– Vi måste få ordning på arbetsmiljön och lönerna. Vi måste bli mer konkurrenskraftiga. Arbetsbelastningen är alldeles för hög. Tittar man på sjuktalen bland lärare så ligger vi i topp när det gäller psykosociala sjukdomar, säger han.

Vad behöver göras?

– Det måste till mer resurser till skolan. Fler lärare är en del av det. Lokaler, klasstorlekar är också sådant som spelar in. Vi måste ner med administrativa uppgifter hos lärarna också, sådana här kringuppgifter.

Statistiken visar också att antalet rektorer i grundskolan blivit fler, från 60,5 tjänster i fjol till 67 nu. Där sticker Norrköping ut i jämförelse med städer av liknande storlek. Linköping ligger till exempel på 54, Örebro på 60, Västerås på 50, Helsingborg på 45 och Jönköping på 42.

–  Vi ser det här som väldigt positivt. Våra skolchefer har en fruktansvärd arbetsbelastning och behöver bli fler för att göra ett bra jobb, säger Vesa.

När det gäller antalet behöriga förskolelärare i Norrköping så har de blivit färre de senaste åren och där känner Vesa en större oro.

– Från december 2015 till 2018 hade vi minskat med 90 behöriga förskolelärare. Tidigare har det varit så att Norrköpings kommun haft en hög bemanning av utbildade förskolelärare. Så är det inte längre. Nu är vi under rikssnittet.

Norrköpings kommun gjorde ifjol en satsning på att höja lönerna för förskolelärare och Vesa hoppas att det ska ge effekt och synas i statistiken till nästa år.

– Det är en stor skuta och det tar lång tid att vända.

När det gäller antalet behöriga lärare i gymnasiet ser det något bättre ut för Norrköpings del som där ligger på 81,2 procent, just under rikssnittet på 81,4, men det är trots allt en minskning från ifjol då andelen var 82,5.

Kikki Liljeblad (S) är ny ordförande i utbildningsnämnden och fullt medveten om utmaningen med att höja behörigheten.

– Det är naturligtvis jätteviktigt för skolan att de lärare vi har ska vara behöriga. Vi ska ha de bästa lärarna så klart. Jag har haft diskussioner med bland annat Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och det de säger är att behöriga lärare lockar fler behöriga, men också att vi legat lågt när det gäller lön. Nu har vi gjort en insats i årets budget med 15 miljoner till lärarlöner i grundskolan och 45 miljoner till nyanställningar. Sedan behöver vi jobba med det här hela tiden och ha en god dialog, säger hon.

Tror du att det räcker för att vända skutan?

– Jag tror det behövs göra fler saker men det här är en insats. Jag tror inte det räcker med ett hugg utan det är ett ständigt arbete. Det handlar också om se till att Norrköping är en attraktiv kommun i sin helhet för att få personer att flytta hit.