NÄMND Ett medborgarförslag om att placera Packhusrondellens kungakrona vid Kungsgatan har fått avslag i tekniska nämnden.

Enligt förslaget skulle kronan placeras vid Kungsgatans början, södra delen, på en gräsyta vid skolans gavel, snett mitt emot idrottsparken.

Placeringen anses inte lämplig. Kommunen har ingen avsikt att använda kronan som utsmyckning av stans allmänna ytor. Renovering och montering skulle kosta 50 000 kronor.